18 november 2015, om 20:00

Afdelingsvergadering over Wonen 18 november a.s.

“Wonen” is  één van de drie speerpunten van ons verkiezingsprogramma. Daarin schreven we:

Een goed toegankelijke woningmarkt is essentieel voor de vitaliteit van de samenleving en voor de economie. Onze focus ligt op voldoende en betaalbare woningen, afgestemd op de behoefte van de Amstelveens bevolking. Wij investeren in initiatieven voor goedkope huurwoningen voor Amstelveens jongeren en studenten, in sociale koopwoningen en in woon-werk voorzieningen voor ZZP-ers. We stimuleren de doorstroming naar woningen die aangepast zijn aan levensfase en financiële draagkracht”.

Het College van B&W heeft in juni de “Woonagenda 2015-2018” gepubliceerd. Kernpunt in deze nota is dat Amstelveen over ruim voldoende sociale huurwoningen beschikt, zoveel zelfs dat er huurwoningen zouden kunnen worden verkocht aan de huidige bewoners. Dat er nog steeds lange wachtlijsten bestaan, komt niet door gebrek aan goedkope woningen, maar door een gebrek aan doorstroming. Bijbouwen in de sociale sector klinkt wel goed, maar is geen oplossing voor het probleem. Bevordering van doorstroming is nodig, maar vraagt ook maatregelen vanuit Den Haag.

Bijkomend probleem is dat Amstelveen nauwelijks meer ruimte heeft voor nieuwbouw. Met name de afspraken rond de veiligheidszone van Schiphol zijn volgens de Nota een te strak keurslijf. Ook hier ligt de bal bij Den Haag.

Op verzoek van onze fractie heeft de gemeenteraad besloten dat er een brede discussie over dit onderwerp in de Amstelveense gemeenschap moet worden gevoerd.  Bij de PvdA – afdeling doen we dat op:Woensdag 18 november 2015 om 20.00 uur in

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3,

1188 AM Amstelveen 

 

Als gastspreker treedt op Jacques Monasch, lid van de Tweede Kamerfractie. Wij hebben hem gevraagd de plannen van B&W Amstelveen te becommentariëren  vanuit het landelijke PvdA-perspectief.

Daaraan voorafgaand zullen ons gemeenteraadslid Harry van den Bergh en ons burgerraadslid  Nina  de Jong een korte toelichting geven op de Amstelveense situatie.

Deze afdelingsvergadering is mede bedoeld om het PvdA-standpunt in het debat aan te scherpen.

Aan het eind van de vergadering is er voldoende tijd om de politieke actualiteit in Amstelveen te bespreken. We sluiten af met een borrel.

De Woonvisie is te vinden op: http://www.amstelveen.nl/web/artikel/Woonagenda-20152018-Amstelveen-wil-meer-investeringen-van-corporaties.htm

 

Graag tot de 18e

Ad Verkleij (bestuurslid)

Harry van den Bergh (raadslid)

Nina de Jong (burgerraadslid)