28 juni 2017, om 20:00, Wijkcentrum de Bolder | Wijkcentrum de Bolder

Afdelingsvergadering

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststellen PvdA fractieprofielen 2017
  3. Vaststellen procedure kandidaatsstelling en instelling kandidaatsstellingcommissie
  4. Voortgang campagne
  5. Politieke actuele discussie over o.a. verkiezingsnederlaag en hoe verder? We voeren de discussie naar aanleiding van het stuk van Jurriaan Fransman. Lees hier de samenvatting. Wilt u het hele stuk lezen? Stuur een mail naar suzannepiet@outlook.com.
  6. Afsluiting met een borrel in de “Lounge”