5 februari 2014

Gemeenteraad

Op woensdag 5 februari 2014 vergadert de gemeenteraad. Er wordt onder andere gesproken over het beeldkwaliteitplan Amsteldijk en het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de afvalinzameling.

Lees meer »