22 april 2015, om 19:30, De Meent | De Meent

PvdA Amstelveen jaarvergadering

PvdA Amstelveen jaarvergadering op woensdag 22 april 2014 in
Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen. Inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda:

  1. Jaarverslag 2014 fractievoorzitter
  2. Jaarverslag 2014 voorzitter en secretaris
  3. Kascontrolecommissie, Jaarrekening 2014, Begroting 2015 penningmeester
  4. Vaststelling bestuur en afgevaardigden van de afdeling

Herkiesbaar in functie zijn als voorzitter Maaike Lürsen en als secretaris Martin Dijkstra.

Als penningmeester treedt af Peter Claessen.

Verkiesbaar als penningmeester is Dolf Veenboer.

Herkiesbaar als bestuurslid zijn Henk Bleekemolen, Wil Groeneweg, Nachshon Rodrigues Pereira en Ad Verkleij.

Als bestuurslid treedt af Remco Pols.

Verkiesbaar als congresafgevaardigde is Wil Groeneweg. (Remco Pols treedt af).

Herkiesbaar als plaatsvervangend congresafgevaardigde is Martin Dijkstra.

Herkiesbaar als gewestelijk afgevaardigden zijn: Martin Dijkstra, Wil Groeneweg, Hans Steenvoorden en Ad Verkleij.

Wilt u zich in plaats van één van  de bovengenoemde personen verkiesbaar stellen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris.

  1. Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen, de coalitievorming, het programakkoord en Jeroen Brandes’ ervaringen als wethouder.
  2. De toekomst van Amstelveen: hoe kijkt onze wethouder nu aan tegen bijv. lijn 5 en 51, de A9, de ontwikkelingen rond het Stadshart? Ook in het licht van ons verkiezingsprogramma gaan we hierover in gesprek.