Verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Dit is ons verhaal voor een eerlijk, sociaal en duurzaam Amstelveen, waar iedereen zich thuis voelt. Wij zijn voor een stad waar mensen zeker zijn van: betaalbaar wonen, een veilige buurt, goed werk en liefdevolle zorg. Een stad waar onze bewoners kansen krijgen om zich te ontwikkelen en, met oog voor elkaar, in vrijheid kunnen leven.

Met een lijst vol enthousiaste kandidaten, met onze vrijwilligers en samen met de Amstelveners voer ik campagne voor een sociale en groene stad waarin iedereen mee kan doen. Waar minder verdeeldheid is en waar we naar elkaar omzien.

Samen met u maken we van ons Amstelveen een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we ons thuis voelen. Waar kinderen opgroeien met vertrouwen in de toekomst. We horen graag wat u van ons plan vindt! ([email protected]).

Marijn van Ballegooijen (lijsttrekker)

Lees ons gehele verkiezingsprogramma hier (Verkiezingsprogramma-2022_2026-PvdA-Amstelveen) of kijk hieronder bij verschillende thema’s.

My name is Marijn van Ballegooijen, leader of the PvdA (Labour Party) Amstelveen. With my team of enthusiastic municipal council candidates and our volunteers, I am campaigning for an inclusive city in which everyone can participate. Where there is less division and where citizens support each other. You can read more about our plans in our election programme (English version). If you have any questions, please contact us at [email protected].

Onze plannen voor:

1

Fijn wonen voor iedereen

Amstelveen is een stad waarin we willen dat iedereen thuis kan zijn en passende woonruimte kan vinden, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond. Door de groei van het aantal inwoners en

Ons plan
2

Het OV en de fietser centraal

Amstelveen is een prettige stad om in te wonen met veel groen, mooie (heem)parken en goede verbindingen. Dat is belangrijk voor het welzijn van de inwoners: om te kunnen bewegen,

Ons plan
3

Samen duurzaam

De aarde warmt op, het klimaat verandert. Dat zet zekerheden op het spel en betekent dat we ons zullen moeten aanpassen. Het streven is dat vóór 2050 heel Noord-Holland klimaatneutraal

Ons plan
4

Niemand leeft in armoede

Iedereen heeft recht op betaald werk met goede arbeidsvoorwaarden en fijne collega’s. Dat is belangrijk voor bestaanszekerheid, eigenwaarde, sociale contacten en toekomstdromen. Ondanks een krappe arbeidsmarkt vinden nog steeds teveel

Ons plan
5

Liefdevolle, toegankelijke en preventieve zorg

Goede zorg is liefdevol, met tijd en aandacht voor zowel de mens die zorg nodig heeft als voor de mantelzorgers en zorgverleners. Dat geldt voor alle zorg: van jeugdzorg tot

Ons plan
6

Onderwijs: motor voor emancipatie

Onderwijs is van oudsher een speerpunt van de PvdA en de sociaal-democratie; een emancipatiemotor bij uitstek. Het onderwijs in Amstelveen staat hoog aangeschreven, maar groeiende kansenongelijkheid is ook in Amstelveen

Ons plan
7

Cultuur, sport en welzijn: divers en toegankelijk

De gemeente moet zijn uiterste best doen om mogelijkheden tot zelfontplooiing en ontmoeting voor alle inwoners van Amstelveen (van arm tot rijk, van nieuwkomer tot de generaties lang gewortelde inwoner)

Ons plan
8

Een veilig Amstelveen voor iedereen

Veiligheid is een basisbehoefte. Op straat, maar ook achter de voordeur. Dat betekent onder andere dat wijken veilig en leefbaar moeten zijn door een goede samenwerking tussen wijkagent en inwoners.

Ons plan
9

Diversiteit en inclusie: iedereen is waardevol

Amstelveen bestond honderden jaren geleden al uit een mix van protestanten, rooms-katholieken, boeren en arbeiders, armen en rijken. Geen cultuur of gemeente staat stil. Inmiddels kent de gemeente meer dan

Ons plan
10

De menselijke maat centraal bij openbaar bestuur

De PvdA is ervan overtuigd dat de overheid belangrijk is om de samenleving in goede banen te leiden. In onze ogen is de overheid ook ‘het schild’ voor  kwetsbaren in

Ons plan

Deel dit