PvdA in gesprek over stadsvernieuwing

3 februari 2020

PvdA in gesprek over stadsvernieuwing

In november vorig jaar heeft de Amstelveense Gemeenteraad besloten dat er plannen gemaakt gaan worden voor stadsvernieuwing: het grootschalig opknappen van verouderde wijken. Hier zijn miljoenen voor gereserveerd. Ondertussen maakt woningcorporatie Eigen Haard ook al plannen voor sloop en nieuwbouw van verouderde appartementen in de Lindenlaan. Door dit alles is veel onrust ontstaan. De PvdA organiseert daarom op 7 februari een ‘ideeënborrel’ met Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De PvdA wil met deskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden in gesprek over de manier waarop stadsvernieuwing aangepakt moet worden.

Stadsvernieuwing kan aan de ene kant een flinke verbetering van een wijk betekenen, maar is ook heel ingrijpend voor bewoners. De PvdA wil, samen met Amstelveners, een goede balans vinden. Ook woningcorporaties spelen daar een belangrijke rol in. Zij zijn verhuurder en eigenaar van veel appartementen in Amstelveen. Over de manier waarop woningcorporaties die rollen invullen is het afgelopen jaar veel te doen geweest: een aantal bewoners klaagt over gebrekkige communicatie. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: “Woningcorporaties èn politiek moeten in gesprek met de bewoners. Alleen zo kan stadsvernieuwing een succes worden.”

Een eerste test-case is wat de PvdA betreft project Lindenlaan, in de wijk Keizer Karelpark. Daar wil woningcorporatie Eigen Haard bestaande flats slopen en vervangen door nieuwebouw. Dit omdat renovatie te duur zou zijn. Bewoners van het complex maken bezwaar. Bij de recente vergadering van raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur waren er al meerdere insprekers, die ontevreden zijn over de gang van zaken. Zij willen hun huis niet uit. Daarnaast is gebrekkige communicatie ook hier een belangrijk kritiekpunt. Raadslid Arnout van den Bosch: “Eigen Haard is een belangrijke partner, maar dan moeten ze wel hun huiswerk doen. Zonder draagvlak bij bewoners lukt het niet.”

De Ideeënborrel van de PvdA is op vrijdag 7 februari 17.00 – 19.00u. in Il Caffè, Uilenstede 346 te Amstelveen. De PvdA hoopt op een brede opkomst, ook mensen die niet op de PvdA stemmen zijn van harte welkom!