31 augustus 2016

2 september: 2e Vrijdagmiddag-borrel voor iedereen met een rood hart!

We krijgen een spannend politiek jaar met in maart 2017 verkiezingen. Samen de schouders eronder! Actieve leden, steunleden, kiezers, oud-kiezers; iedereen is welkom bij onze tweede rode vrijdagmiddagborrel.

Plaats: Café De Manen, Noordammerlaan 9, 1185 XZ Amstelveen/Bovenkerk

Tijd: Vrijdagmiddag 2 september, van 17 – 19 uur

Doel: Elkaar ontmoeten, praten over van alles, politiek en de PvdA, gedachtes uitwisselen, ideeën opdoen

Middel: Een gezellige borrel met de mogelijkheid op de rozen zeepkist te stappen en het debat uit te lokken. Fractie, wethouder en bestuur ontmoeten je graag. Je kan zo binnenlopen; opgeven is niet nodig

 

Ad Verkleij, Vice-voorzitter