26 mei 2016

afdeling kiest nieuwe voorzitter

Op 25 mei jl heeft de afdeling in de jaarvergadering Henk Bleekemolen verkozen tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Hij neemt vol energie het stokje over van Maaike Lürsen die afgelopen 4 jaar deze rol vervulde. De afdeling stemde verder eveneens in met het voorstel voor bestuur: Ad Verkleij, Wil Groeneweg-Roode, Dolf Veenboer (penningmeester), Martin Dijkstra (secretaris) en Maaike Lürsen. Ook werden de jaarrekening 2015 en begroting 2016 goedgekeurd. Wel werd opgemerkt dat er meer en grotere acties kunnen worden uitgevoerd om de partij, de plannen en ideeën van de fractie, de landelijke en lokale thematiek zichtbaar en levend te maken voor leden en kiezer.