8 maart 2014

Ahmed Marcouch in gesprek met bewoners aan de sportlaan

Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de PvdA  bezoekt zaterdag 15 maart de Keizer Karelbuurt en specifiek de sportlaan  in Amstelveen. Samen met o.a. de lokale PvdA-lijsttrekker Jeroen Brandes, gaat hij in graag in gesprek met bewoners.

Het is traditie geworden dat de PvdA zelf van haar bewoners wil horen wat er speelt in de wijk.
De PvdA wil aan de slag met de punten die naar voren komen uit deze enquête.
Ook wil de PvdA de ideeën van bewoners horen over de problemen die ook spelen in de wijk.
Samen voor Amstelveen is ons doel!
Ook brengt de PvdA de bewoners op de hoogte van het PvdA Ombudsteam waar bewoners met zorgen en vragen terecht kunnen.

Jeroen Brandes : “Natuurlijk spreken we over  de komende gemeenteraadsverkiezingen! Vooral over de verwachtingen van bewoners . En bovenal over wat de bewoner van de PvdA verwacht .”

Samen luisteren, samen werken, samen voor Amstelveen!