Betaalbare woningen voor leraren

Door Arnout van den Bosch op 28 juni 2018

De PvdA wil dat beginnende leraren goedkoop kunnen wonen in Amstelveen. Raadslid Arnout van den Bosch zal daarom vragen gaan stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Amsterdam heeft onlangs 100 betaalbare woningen toegewezen aan leraren. Het PvdA wil zoiets ook in Amstelveen zo snel mogelijk voor elkaar krijgen.

Tekort

Er is in Nederland een tekort aan leraren. Ook in Amstelveen kan het lastig zijn vacatures in het onderwijs in te vullen. Volgens een persbericht van de PvdA is een groot tekort aan betaalbare woningen voor jonge leraren een van de redenen hiervoor.

Hoewel scholen ook zelf in actie komen om hun jonge leraren aan woonruimte te helpen, de stichting voor openbaar primair onderwijs Amstelwijs heeft bijvoorbeeld recent leraren weten te plaatsen in nieuwe jongerenwoningen, is een bredere oplossing voor dit probleem volgens de PvdA gewenst. De partij vindt het dan ook een goede zaak dat het nieuwe college van b en w van Amsterdam nu afspraken met corporaties heeft gemaakt om nieuwe woningen met voorrang toe te wijzen aan jonge startende leraren.

Belangrijk

Wat de PvdA betreft moet dit dus ook  zo snel mogelijk in Amstelveen gaan gebeuren. ‘Goed onderwijs kan alleen met goede, enthousiaste leraren’, zegt raadslid Arnout van den Bosch in een persbericht van de PvdA. ‘Het is belangrijk dat we die aan Amstelveen kunnen binden. Hiervoor zijn betaalbare woningen nodig.’

In de vergadering van Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur van volgende week dinsdag zal Van den Bosch daarom vragen stellen aan de wethouder. Het doel hiervan is om er voor te zorgen dat ook de gemeente Amstelveen kan zorgen voor betaalbare woningen voor startende leraren.

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch