Door op 4 september 2014

Bezoek aan MOC Kabouterhuis

Donderdag 28 augustus heeft PvdA-wethouder Jeugdzaken Jeroen Brandes een bezoek gebracht aan het Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis (MOC) in Amstelveen. Gedurende een meer dan drie uur durend bezoek werd hij door medewerkers en ouders bijgepraat over het behandelen van zeer jonge kinderen die gedrags- of ontwikkelingsproblemen hebben, zoals autisme, agressie, trauma, angst, leerproblemen of eet- of spraakstoornissen.

Jeroen Brandes: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat instellingen als het MOC al in een vroeg stadium bij kinderen tot zes jaar kunnen opsporen of er wellicht iets aan de hand is met een kindje. Als je er vroeg bij bent, voorkom je hopelijk dat een kindje bijvoorbeeld later als puber uit de bocht vliegt en crimineel gedrag gaat vertonen. Ik geloof echt dat je met het vroeg signaleren van mogelijke problemen de meeste kans hebt goede resultaten te behalen. “

MOC ’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt. De instelling heeft al bijna 66 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen en de begeleiding van ouders. Het Kabouterhuis heeft acht units en werkt vanuit zes vestigingen, vier in Amsterdam één in Hoofddorp en één in Amstelveen, aan de Marne. Bij ’t Kabouterhuis wordt er samengewerkt door orthopedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, gedragswetenschappers, kinderartsen, kinderpsychiaters, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, psychotherapeuten en verpleegkundigen. Van de circa 280 medewerkers, zijn 250 medewerkers direct betrokken bij behandelingen, dat is 90%.