5 mei 2016

Bezoek van fractie en wethouder aan flats Van Heuven Goedhartlaan In Amstelveen

21 mei 2016  bezoekt Wethouder Jeroen Brandes samen met fractieleden en partij-leden wederom bewoners van flats gelegen aan de van Heuven Goed Hartlaan in Amstelveen.

De flats zijn sociale huurwoningen en liggen direct aan de Beneluxbaan. Uit het eerste bezoek, enkele maanden terug, kwam onder andere naar voren dat veel bewoners te maken hebben met de hoge stookkosten omdat er niet overal dubbel glas is aangebracht. De PvdA wil nog meer bewoners spreken en hen ook vragen of en welke problemen ze ervaren.

Wil Groeneweg Roode