24 februari 2016

Bezoek van fractie en wethouder aan flats Van Heuven Goedhartlaan

Wethouder Jeroen Brandes bezocht samen bestuursleden en fractie op 
zaterdag 18 februari 2016, bewoners van flats gelegen aan de van Heuven 
Goed Hartlaan in Amstelveen. 

FullSizeRender

De flats zijn sociale huurwoningen en liggen direct aan de Beneluxbaan. Zodra de uitkomsten van alle gesprekken zijn verwerkt publiceren wij deze op de site en informeren wij ook de bewoners.

Wil Groeneweg Roode