21 april 2014

Bijeenkomst 1 mei over Europa

Wordt de vrede in Europa bedreigd? Dat is het thema van de 1 mei-bijeenkomst 2014 van de PvdA afdelingen Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De avond wordt gehouden in het café van Boekhandel Venstra, Stadsplein 102 te Amstelveen. We beginnen om 20.00 uur.

1 mei is voor sociaaldemocraten een dag van bezinning en reflectie. Dit jaar is daar meer dan ooit aanleiding toe. Dit keer willen we ons richten op Europa; niet zozeer de Europese verkiezingen, maar de oplopende spanningen tussen Oost en West. In de Oekraïne en de Krim lijken de oude geopolitieke spanningen in Europa te herleven en geschiedenissen uit de vorige eeuw zich te herhalen. Over en weer worden beelden over elkaar opgeroepen. Van een revanchistisch en agressief  Rusland, dat streeft naar herstel van zijn invloedssfeer in Oost-Europa, onder het mom van het beschermen van Russische minderheden in nabuurlanden. Een imperialistisch Westen dat steeds meer landen uit het voormalige Sovjetblok probeert in te lijven in de NAVO en de Europese economie, onder het mom van de verdediging van vrijheid en democratie. Een Amerikaanse president die oproept tot herbewapening en een Russische president die met zogenaamde militaire oefeningen, voormalige Sovjetrepublieken onder druk zet. Dat hebben we eerder gezien en meegemaakt.

Wij hebben onze partijgenoot  Harry van den Bergh gevraagd om vanuit zijn rijke ervaring als voormalig Internationaal Secretaris van de PvdA, Tweede Kamerlid en Europarlementariër, de recente ontwikkelingen in Europa te analyseren. Harry behoort tot de generatie die, zoals veel oudere partijgenoten, de ontwikkeling van het naoorlogse Europa zelf heeft meegemaakt en in bepaalde perioden van zijn carrière daar ook zelf nauw bij was betrokken. Wij hebben hem gevraagd voor ons de ontwikkelingen rond de Krim vanuit een historisch perspectief te analyseren: de Koude Oorlog, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de spanningen tussen verschillende etnische groepen en het opkomend nationalisme. Het belangrijkste voor ons is wat wij als sociaaldemocraten van deze ontwikkelingen kunnen leren en hoe wij kunnen blijven bijdragen aan een vreedzame en democratische samenleving in ons gezamenlijk Europa.

Er is uiteraard gelegenheid om Harry te bevragen of kort in debat te gaan.We sluiten de avond af met een drankje en een hapje.

Boekhandel Venstra is zeer goed bereikbaar door de ligging naast het busstation Amstelveen en de parkeergarage van het winkelcentrum.  Bent u echter slecht ter been dan kunt u gebruik maken van onze ‘Rode Taxi’. Bel 06-1391 4732 (Maaike Lürsen) en we zorgen dat u er bij kunt zijn.