Door Ad Verkleij op 23 juni 2013

Bijeenkomst met Rogier Den Uyl over verkiezingsprogramma

Op dinsdag 25 juni organiseert het afdelingsbestuur weer een bijeenkomst die in het teken staat van de voorbereiding van het programma waarmee we in Amstelveen de gemeenteraadsverkiezingen in willen gaan. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, Amstelveen.

Na eerder avonden over ruimtelijke ordening, wonen en economie en over participatie van de burger willen we het nu hebben over de grote veranderingen in het sociale domein.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de regering bezig is om grote delen van het welzijnsbeleid over te dragen aan de gemeentes. Vaak wordt dit afgeschilderd als een grote bezuinigingsoperatie. Dat is het ook. Maar er is meer aan de hand. De achterliggende maatschappijvisie is misschien nog wel belangrijker. We willen allemaal graag uitgaan van de zelfredzame burger. Daarover is inmiddels weinig discussie meer. Maar wanneer houdt die zelfredzaamheid op? En wie beoordeelt dat? Gelijke situaties gelijk behandelen is heel lang het uitgangspunt geweest. Daar was de regelgeving op gericht. Nu gaat het om zorg naar behoefte. Het gaat van “ik heb recht op de voorziening” naar “ik heb recht op wat voor mij in mijn situatie nodig is”. Om beoordeling van individuele situaties. Wat heeft iemand aan alternatieven? Kan de omgeving inspringen, of kinderen? Wat kan iemand zelf bijdragen?

De uitdaging voor de lokale overheid wordt nu om zorg en ondersteuning op maat te bieden; om individuele situaties te beoordelen en rechtvaardig te behandelen. En dan op zo’n manier dat beslissingen publiek kunnen worden verantwoord. Hoe moet de gemeente die nieuw rol gaan invullen? In ons verkiezingsprogramma zullen we op basis van onze visie onze aanpak moeten aangeven waar de PvdA in Amstelveen het verschil kan maken.

Wij hebben Rogier den Uyl gevraagd om met ons de uitdagingen voor de lokale overheid langs te lopen en op basis van praktijkvoorbeelden ons de dilemma’s en politieke keuzes voor te houden.

Rogier den Uyl is directeur van de Radargroep en zelf actief als adviseur in het sociale domein. Verder is hij actief als voorzitter van de PvdA afdeling Epe. Zijn visie is ondermeer te vinden in de brochure: “Edgar, gezien en gekend door zijn gemeente”.

Daarna zullen onze fractieleden Esther Veenboer en Jeroen Brandes aangeven welke aanpak de gemeente Amstelveen voorstaat en hoe de PvdA-fractie daar vanuit de oppositie tegenover staat.

Ter vergadering leggen we aan de aanwezigen een aantal uitspraken aan de aanwezigen voor, die mede bepalend worden voor ons verkiezingsprogramma.

Informatie over deze avond bij Ad Verkleij, acl.verkleij@online.nl

Ad Verkleij

Ad Verkleij

Geboren (1951) en getogen in een bollenkwekersfamilie van KVP-huize. Scheikundestudie in Leiden (meer chemie en samenleving dan de chemie zelf). Geïnspireerd door Joop den Uyl. Lid geworden van de PvdA in 1970. Gewerkt in beleids- en managementfuncties in de universitaire wereld. Sinds kort gepensioneerd, maar nog wel maatschappelijk actief o.a als vice-voozitter van RK parochie Amstelland,

Meer over Ad Verkleij