Blog: Loondispensatie is discriminatie

28 mei 2018

Je komt op gesprek bij de mevrouw die jou naar werk of studie moet leiden. In plaats van een gesprek krijg je de opdracht om paperclips op de grond weer in een doosje te stoppen. Het lukt je, maar je doet er 15 minuten over. Vervolgens word je een prutser genoemd, waarbij de medische dossiers aan de kant worden geschoven. Je eindigt achter de lopende band terwijl jouw insteek was om een opleiding te gaan volgen. 

Het overkwam Nick Bootsman, activist bij ‘Wij Staan Op’. Nick was één van de vier panelleden die zich boog over de participatiewet en de werkgelegenheid van arbeidsbeperkten op 24 mei bij een publieksbijeenkomst georganiseerd door Linksom. 

Linksom: de linksere koers van de PvdA
Linksom is een beweging van leden ontstaan in 2015 uit onvrede voor de “neo-liberalistische koers” van de PvdA. Gerard Bosman, initiatiefnemer noemt Linksom dan ook de linksere koers. Een koers die het debat wil aangaan en terug wil naar de waarden van de PvdA: bestaanszekerheid en solidariteit.

Op deze eerste bijeenkomst in Utrecht was er ruim mogelijkheid tot debat, en zoals snel bleek ook genoeg om te bespreken. Met een divers panel werd het publiek op interactieve wijze betrokken bij issues als sociale werkplaatsen, arbeidsvoorwaarden en arbeid ansich. De avond werd in juiste banen geleid door de secretaris van Linksom, Bert Veenstra.

Een divers panel met ervaring
Naast Nick nam ook Jopie Nooren plaats in het panel, PvdA 1e kamerlid en tevens bestuurder bij Bartiméus, een organisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. Derde panellid was Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad, een raad die met een uiteenlopend gezelschap, overleggen voert met het ministerie over sociale zekerheid. Vierde panellid was Gerard Bosman, initiatiefnemer van Linksom.

De avond begon al meteen spannend toen Nick stelde dat loondispensatie discriminatie is. Voor de lezer die iets minder op de hoogte is, er ligt een voorstel voor aanpassing van de Participatiewet op initiatief van Staatssecretaris van Ark. De gevolgen hiervan zijn onder andere dat werknemers met een arbeidsbeperking mogen werken onder het minimumloon en geen pensioen opbouwen. Dit zou leiden tot een impuls bij de werkgevers om meer mensen met een beperking in dienst te nemen. Cijfers om dit te bevestigen zijn nog niet binnen.

Idealisten en realisten
Een wetswijziging die bij de PvdA totaal in het verkeerde keelgat schoot. “Het is een fout idee” (Jopie), “Ik ben niets minder dan iemand zonder arbeidsbeperking” (Nick) en “Hoe garandeer je dan nog de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning?” (Branko). In een levendig debat met het publiek werden deze punten verder uiteengezet en afgewogen tegenover onze idealen van bestaanszekerheid, een inclusieve samenleving en eerlijke kansen. 

Maar naast idealisten zijn wij ook realisten van de PvdA. Het publiek bestond voornamelijk uit lokale politici, die handvaten konden gebruiken om deze issues ook in hun gemeente aan de kaak te stellen. Wat kunt u als (burger)raadslid of actieveling doen om de arbeidspositie van arbeidsbeperkten te waarborgen?

Hier enkele tips: 

  • Vraag om meer informatie over de cijfers. Hoeveel sociale werkplekken zijn er? Hoeveel mensen zitten er nog thuis? 
  • Hoe ziet de cliëntenraad in jouw gemeente eruit? Zitten daar echt cliënten in? 
  • Maak afspraken met grote bedrijven in jouw gemeente en vraag ze eens hoeveel arbeidsbeperkten zij in dienst hebben. 
  • Ga op zoek naar moties vanuit andere gemeenten over dit onderwerp.

De avond werd afgesloten door elk panellid te vragen wat zij willen meegeven aan het publiek. Nick: “Denk eens één seconde na over hoe jij het zou vinden als je plots een beperking krijgt en dezelfde werkzaamheden die je nu doet onder het minimumloon te moeten doen.”. Branko raadde aan om vooral met elkaar in gesprek te gaan, cliënten, de gemeente en bedrijven over de kwaliteit van werk. Jopie adviseerde eens bij jezelf na te gaan wat jij kan doen rondom dit onderwerp. Gerard sloot de avond af door ons te herinneren aan het feit dat wij de Partij van de Arbeid zijn, en niet de Partij van de Betutteling. 

De volgende publieksbijeenkomst van Linksom zal in het teken staan van schuldhulpverlening, een avond waar ik, Suzanne Piet, raadslid uit Amstelveen, zeker weer bij zal proberen te zijn. 

Teken de petitie
Bent u tegen het wetsvoorstel dat indruist tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor mensen met een beperking? Teken de petitie als je tegen ongelijkwaardigheid bent en wil voorkomen dat dit initiatief werkelijkheid wordt. Deel en praat mee met de hashtag: #benikhetnietwaard

https://petities.nl/petitions/wij-staan-op-gelijke-kansen-op-de-arbeidsmarkt?locale=nl