Door op 9 december 2013

Canvasresultaten Bankras

De PvdA Amstelveen heeft op zaterdag 30 november een bezoek gebracht aan de wijk Bankras.

In de gesprekken met de bewoners bleek dat het fijn wonen is in Bankras, en dat de meeste mensen zeer tevreden zijn over de wijk. Het rustige wonen in de ruim opgezette wijk met veel groen wordt als voornaamste plus genoemd. Fijn om te horen dat er ook veel sociale controle is.

Natuurlijk zijn er ook in Bankras aandachtspunten.

Zoals eigenlijk vaak naar voren komt maken mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Het betreft dan vaak de in de ogen van de bewoners onlogische keuzes van wel of geen voorrangsrotondes .
Ook de toekomstplanning van lijn 51 en 5 is een zorg die regelmatig geuit is.

De fractie van de PVdA zal naar aanleiding van deze resultaten bij de verantwoordelijke wethouder vragen om nadere informatie en uitleg. De uitkomsten van deze vragen zullen teruggekoppeld worden aan de bewoners van Bankras.

De afdeling van de PvdA Amstelveen dankt de bewoners voor de gastvrije ontvangst en zal zorgen dat de gemaakte opmerkingen meegenomen worden in de te nemen besluiten.