Door op 11 februari 2014

De PvdA was in Keizer Karelpark West: de resultaten!

De PvdA Amstelveen ging 25 januari van deur tot deur in delen van Keizer Karelpark West om de inwoners te vragen naar hun buurt. De Amstelveense PvdA-ers werden voor de gelegenheid bijgestaan door PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib.

De bewoners van Keizer Karelpark West waarderen de rustige en groene woonomgeving in de wijk. Ook zijn zij tevreden over bereikbaarheid van de wijk.

Hoewel bewoners aangeven in het algemeen tevreden te zijn over de wijk, hebben zij ook een aantal punten van zorg. Zo geven sommige bewoners aan dat zij meer sociale samenhang in de wijk zouden willen zien. Daarnaast willen zij graag dat de kwaliteit van sociale huurwoningen wordt verbeterd.

Pvda lijsttrekker Jeroen Brandes:
“Deze buurt staat onder druk! Voorzieningen in winkels en openbaar vervoer zijn afgenomen dat is zorgelijk. Voor de fractie van de PvdA is echter de achterstand en verloedering van diverse flatcomplexen en sociale huurwoningen onacceptabel. Wij zullen hier de woningbouwcoöperaties op aanspreken en zullen de buurt blijven informeren over vervolg stappen”

We vroegen u en uw buurtgenoten ook wat de komende 4 jaar de grootste prioriteit van de gemeente moet zijn. Bewoners noemden hier betaalbaar wonen, gevolgd door het creëren van banen.

Voor de PvdA zijn betaalbaar wonen en goed werken speerpunten. Wij staan voor de zekerheid van een fatsoenlijk inkomen, goede zorg en een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Heeft u nog vragen voor de PvdA in Amstelveen? Neemt u dan contact op met de PvdA afdeling Amstelveen via martin.dijkstra@xs4all.nl .

Heeft u de enquete nog niet ingevuld maar wilt u dat alsnog doen? Ga dan naar www.pvdaenquete.nl . Wij zijn benieuwd naar uw mening!