Door op 27 oktober 2013

Dolf Veenboer niet meer verkiesbaar

De huidige voorzitter van de PvdA-fractie in Amstelveen, Dolf Veenboer, stelt zich niet meer verkiesbaar bij komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Dolf Veenboer is vanaf 2002 actief in de gemeentepolitiek, waarvan twee jaar als wethouder. “Het is tijd om na zo’n lange en mooie tijd het stokje aan anderen over te dragen” aldus Veenboer.

Dolf Veenboer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de politiek in Amstelveen en daarbij mooie resultaten behaald.” Denk maar aan de vernieuwing van onze schoolgebouwen, het vormgeven van de WMO, het behouden en bouwen van betaalbare woningen in Amstelveen, de vernieuwing van de sportterreinen bij de Sportlaan en nog veel meer” aldus Maaike Lürsen afdelingsvoorzitter van de partij in Amstelveen. “ Voor deze resultaten, voor zijn actieve en sociaaldemocratische betrokkenheid en zijn kwaliteiten als leider en verbinder zijn wij hem zeer erkentelijk”.

De PvdA in Amstelveen heeft vele actieve leden. Hieronder bevindt zich veel talent dat zich gemeld heeft om op de kandidatenlijst van onze partij te staan, zowel nieuwkomers als ervaren raadsleden.

Over een maand zullen de leden van de PvdA de kandidatenlijst definitief vaststellen en een nieuwe lijsttrekker kiezen. Het PvdA-bestuur heeft er alle vertrouwen in dat er vanaf maart 2014 opnieuw een enthousiaste en sterke fractie zal komen. Een grote fractie, om de idealen van de sociaaldemocratie ook in Amstelveen te kunnen verwezenlijken.