Druk bezocht symposium Thuis in Amstelveen

2 november 2017
Woensdagmiddag 1 november is onder grote belangstelling het symposium ‘Thuis in Amstelveen’ gehouden. Mensen uit alle geledingen van de samenleving, van statushouder, tot vrijwilliger tot welzijnscoach tot politie spraken met elkaar over de integratie van statushouders in Amstelveen. Vragen als ‘Wat gaat er goed’? En ‘Wat kan er beter’? stonden centraal.
Ook de statushouders zelf kwamen uitgebreid aan het woord. Zo vertelde een jongeman uit Syrië over de manier waarop hij moest vluchten en uiteindelijk, na in 16 verschillende opvanglocaties te hebben gezeten, in Amstelveen terecht kwam. Een ander vertelde over zijn studie medicijnen. Door hulp van Nederlandse vrienden slaagde hij voor zijn taaltoets waardoor hij zijn studie kon starten. Hij hamerde dan ook op het belang van sociale contacten.

In de talkshow BV Amstelveen droeg Ds. Werner Pieterse een inspirerende column voor. Elena Pontzoni (professor aan de VU) stond stil bij de integratie van statushouders en Lin MCdeVitt-Pugh vertelde hoe netwerken mogelijkheden en kansen biedt voor statushouders, overheid en instanties.
Een Interactief WereldCafé volgde. Aan de hand van thema’s gingen de aanwezigen aan verschillende tafels met elkaar in gesprek. Doel was input verzamelen voor het Uitvoeringsprogramma dat de gemeente komende maanden gaat opstellen. Na afloop volgde een plenaire terugkoppeling en werden tips gegeven en vragen gesteld aan de wethouder.

Wethouder Jeroen Brandes (PvdA): ’Statushouders zijn Amstelveners. Ze zijn onderdeel van de huidige maatschappij. We willen ze dezelfde kansen bieden als Amstelveners die hier hun wieg hebben staan. Niet door ze in hokjes te plaatsen en allerlei speciale activiteiten te ontwikkelen maar door ze te betrekken en mee te laten doen in onze stad, wijken en buurten. De vandaag opgehaalde input gebruiken we om te komen tot een uitvoeringsprogramma dat er op gericht is deze groep mensen goed te laten integreren.’
Het Fada theater sloot de dag met een theatervoorstelling af. Op indrukwekkende wijze vertelde de syrische acteurs hun verhaal. Van angst, hoop en kracht en de bewuste keuze om te kiezen voor het leven.