18 oktober 2015

E-mail van Diederik Samsom

PvdA-bestuurslid Wil Groeneweg-Roode stuurde Diederik Samsom een e-mail met de vraag hoe hij wil toezien op het naleven van het vluchtelingenverdrag en of hij ook de Morele Kaart wilde trekken. Hieronder vind je zijn antwoord, vanmiddag verzonden op 18 oktober:

 

Beste Wil,

Ja, die kaart trekken we. Iedere dag weer. In ons ingezonden stuk van eind augustus deden we dat al, en in het debat afgelopen week weer. We vangen vluchtelingen hier op, zonder ze ongelijk te behandelen. Dat is onze morele plicht.

Maar dat is niet het enige. Het is niet voldoende. We zullen ook aan structurele oplossingen moeten werken. Dus de opvang organiseren Р daar moet alles voor uit de kast Рmaar ook een internationaal antwoord vinden op de vluchtelingenstroom. In Europees verband, met Turkije, met andere landen in de regio.

Dit is een morele kwestie, maar ook een politieke kwestie. En een maatschappelijke kwestie. Het zal het uiterste van ons vergen om een oplossing te vinden waarbij aan iedereen recht wordt gedaan. Je hulp is daarbij zeer welkom. Dank daarvoor

Met vriendelijke groet

Diederik Samsom

 

We bedanken Diederik Samsom voor zijn snelle antwoord en we hopen dat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan een goede oplossing.