31 december 2020

Eindejaarsinterview met de Amstelveense PvdA fractie

Op deze laatste dag van het jaar kijken we met de Amstelveense fractie van de PvdA terug op een ongelooflijk raar en bewogen jaar. 2020 was een jaar om nooit te vergeten.

Nooit vergeten

Fractievoorzitter Esther Veenboer: “Zo zal ik 2020 nooit vergeten vanwege het aantal mensen dat ziek is geworden en overleden. Hun naasten achterlatend, vaak zonder afscheid te kunnen nemen. Hartverscheurend.

Nooit  vergeten vanwege de medewerkers in de zorg, in een ziekenhuis of verzorgingstehuis of anderszins, die tegen de klippen op, proberen patiënten en bewoners op een waardige wijze te verzorgen. Nooit vanwege het aantal mensen dat hun baan heeft verloren, of dreigt te verliezen. Nooit vanwege de gedwongen sluiting van allerlei mooie bedrijven die Amstelveen rijk is en die werkgelegenheid bieden”.

Bewonersinitiatieven

Maar het was ook een jaar waar het aantal initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven om elkaar bij te staan en te helpen in deze ingewikkelde tijden is opgevallen. Esther: “Spontaan maaltijden maken voor eenzame ouderen, balkon gymnastieklessen door de buurtcoach en allerlei manieren waarop mensen naar elkaar omkeken. Een ontwikkeling die, ondanks alle narigheid, een positief gevolg is van het corona virus. Dat is een ontwikkeling die ik zou willen behouden”.

Contact met achterban

Voor ons als PvdA merken we dat COVID, of althans de social distancing regels, de connectie met onze inwoners, onze achterban bemoeilijkt.

De fractie heeft eerder dit jaar een belronde gedaan naar alle leden boven de 75 jaar. Om te vragen hoe het ging en of wij ergens mee konden helpen. Deze gesprekken werden zeer goed ontvangen en leverden mooie gesprekken op.

Ondanks Covid proberen we zo veel mogelijk contact te hebben en te houden met onze achterban en de inwoners van Amstelveen, al is dat behoorlijk uitdagend. Rond de feestdagen zijn er honderden kaarten geschreven en verstuurd om onze leden en inwoners een hart onder de riem te steken.

Steun aan bewoners en bedrijven

Het college heeft, vanuit het sociale domein, adequaat gereageerd toen de eerste gevolgen van de coronamaatregelen zichtbaar werden. Raadslid Guido Dennenbroek: “ Die focus was er zeker toen de eerste inwoners hun inkomsten zagen slinken of erger verdwijnen. Bewoners en ondernemers konden gelukkig snel een beroep doen op de gemeente. Die ondersteuning is inmiddels verder uitgebreid. Dat geldt ook voor de schuldhulpverlening. Dat was eigenlijk het laatste hot item dat speelde voor de COVID-19 uitbraak, en met de door het college en onze wethouder getroffen ondersteunende maatregelen denk ik dat er voorlopig meer inwoners hiervan bespaard zijn gebleven. Het was goed om te zien dat wij als gemeenschappelijke raad hierin gezamenlijk optrokken!”

Werk

Guido vervolgt: “Met de komst van het Vaccin is er de hoop dat we in 2021 weer naar een genormaliseerde samenleving gaan. Je werkomgeving is meer dan de zekerheid van inkomen, het bied je regelmaat en is een onderdeel van je sociale leven. Een belangrijk speerpunt in 2021 is daarom dat we de getroffen mensen die nu zonder werk zitten weer een plaats op de arbeidsmarkt kunnen bieden”.

Meer betaalbare woningen

Ook in raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur heeft de PvdA afgelopen jaar veel voor elkaar kunnen krijgen. Raadslid Arnout van den Bosch: “In de eerste plaats sociale huurwoningen. Er gaat eindelijk weer gebouwd worden. We beginnen met 30 sociale huurwoningen bij het nieuwe wijkcentrum Alleman. Daarna komen er maar liefst 600 in de nieuwe woonwijk Legmeer, dat is waar nu nog het bedrijventerrein met het afvalbrengstation ligt. Het is een flinke stap in de goede richting, maar de woningnood is nog steeds groot.

Openbaar vervoer

Arnout gaat verder: “Dan het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in de wijken moet beter. De PvdA heeft een ruime meerderheid gekregen voor het standpunt dat het Stadshart, het Oude Dorp, het ziekenhuis en station Amsterdam Zuid rechtstreeks vanuit iedere wijk van Amstelveen met openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn”.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid staat ons de komende jaren heel wat te wachten. Arnout: “De CO2-uitstoot moet omlaag, we moeten beter isoleren, we moeten van het gas af. Veel mensen zijn ongerust wat dat voor ze gaat betekenen. Websites en folders zijn niet voldoende om die zorgen weg te nemen. Op initiatief van de PvdA komt de gemeente daarom met een informatiecentrum waar iedere Amstelvener terecht kan voor hulp en antwoorden op vragen.

Fatsoenlijke samenleving

Wat zeker is, is dat we als PvdA Amstelveen ons blijven inzetten voor een veilige, verdraagzame en fatsoenlijke samenleving. Waar we naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar dat nodig is.

Bovenal beseffen we hoe belangrijk het is om gezond te zijn en toegang te kunnen hebben tot goede zorg.

De fractie wenst iedereen een goed en gezond 2021!