7 augustus 2020

#EvenVoorstellen: Sylvana Wolven wil haar rechtvaardigheidsgevoel politiek inzetten

Vlak voor de zomer deed de PvdA Amstelveen een oproep om nieuwe kaderleden te werven. We zoeken mensen die zich actief voor onze partij willen inzetten, bijvoorbeeld in het bestuur of bij de verkiezingscampagnes.  

Meerdere mensen hebben gereageerd en inmiddels is er ook al een bijeenkomst met het bestuur en de fractie geweest. In deze rubriek stellen we de nieuwe leden aan jullie voor. Deze keer vragen we Sylvana Wolven naar haar motivatie om actief te worden. Sylvana is 46 en alleenstaande moeder van drie kinderen. Zij is actief voor de FNV en voor Movisie. In september begint ze aan een studie politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Maatschappelijk betrokken 

Sylvana heeft een groot, sociaal hart en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze wil graag iets betekenen voor anderen, bijvoorbeeld door voor mensen die dat zelf niet zo goed kunnen, een spreekbuis te zijn. Zij voelt een enorme betrokkenheid bij vooral de kwetsbare groepen in onze samenleving. Sylvana: “Ik ben maatschappelijk heel erg betrokken bij meerdere groepen mensen. Ik ben zelf Wajonger en vanuit mijn eigen ervaring begaan met mensen met een beperking. Zij lopen tegen stevige problemen aan in onze maatschappij. Ook in Amstelveen is dit het geval. Ik zou graag zien dat er meer gebeurt voor deze groep mensen”. 

Kwetsbare jongeren

Maar ook over de situatie van jongeren maakt ze zich grote zorgen. Sylvana: “Jongvolwassenen die nog aan het begin van hun leven staan worden vaak geconfronteerd met grote problemen. Een plek vinden op de huizenmarkt is voor jongeren in deze tijd vaak onmogelijk. Zij hebben vaak een studieschuld, een BKR-registratie lopen, wonen daardoor langer bij hun ouders wat ook weer voor de nodige problemen zorgt. Dit alles belemmert hen in hun eigen ontwikkeling als mens. Ik zie echt grote problemen in onze samenleving”. Zo noemt ze ook de problemen van kinderen die in de jeugdzorg terecht komen, die thuis wonen in onveilige situaties en die te maken hebben met thuisgeweld. De coronacrisis heeft al deze problemen nog veel duidelijker blootgelegd én versterkt. 

Decentralisatie leidt tot willekeur 

Jarenlang de VVD aan het roer heeft niet bepaald goed gedaan. Sylvana: “Heel veel sociale verworvenheden zijn afgekalfd, er is op veel gebieden ingrijpend bezuinigd. De decentralisatie van de zorg heeft wat mij betreft niet goed uitgepakt. Ik zou graag zien dat de zorg weer gecentraliseerd wordt en dat de overheid regie neemt op het sociale gebied. Ik denk dat problemen dan beter en effectiever kunnen worden aangepakt. Door de decentralisatie is er nu sprake van willekeur. Als je de pech hebt te wonen in een gemeente met een klein budget, of met meer dan gemiddeld veel mensen die een beroep doen op zorg, is er voor jou minder (goede) zorg mogelijk. Of je staat enorm lang op een wachtlijst voordat je aan de beurt bent. Dit leidt tot ongelijkheid en dat zou juist in de zorg niet moeten mogen”. 

Rol van de PvdA 

Sylvana vindt dat de PvdA het meest menselijk naar dingen kijkt en vervolgens de menselijke maat toepast in praktisch beleid. Sylvana: “Dit gebeurt mij echter te weinig directief. Ik vind dat Asscher vaak te gematigd reageert. Wat mij betreft mag de PvdA op een meer uitgesproken manier onze standpunten naar voren brengen en benoemen. Zelf wil ze graag actief meedenken over sociale vraagstukken en met Amstelveners in contact komen die ondersteuning kunnen gebruiken. “Voor die kwetsbare mensen kan ik misschien een spreekbuis zijn”, zo zegt Sylvana.