15 augustus 2020

#EvenVoorstellen: Tadeo van Doren wil bijdragen aan het verjongen van de politiek

Vlak voor de zomer deed de PvdA Amstelveen een oproep om nieuwe kaderleden te werven. We zoeken mensen die zich actief voor onze partij willen inzetten, bijvoorbeeld in het bestuur of bij de verkiezingsprogramma’s.

Meerdere mensen hebben gereageerd en gaan zich inzetten voor onze partij in Amstelveen. In deze rubriek stellen we de nieuwe actieve leden aan jullie voor. Deze keer het woord aan Tadeo van Doren. Tadeo is na de middelbare school in Uilenstede gaan wonen om te gaan studeren in Amsterdam. Volgend jaar studeert hij af aan de opleiding Bestuurskunde.

PvdA past het best bij mijn opvattingen

Tadeo heeft een goede reden om lid te worden van de PvdA: “Ik ben lid geworden van de PvdA omdat ik op de eerste plaats iets wil betekenen voor de maatschappij en op de tweede plaats omdat de PvdA het beste past bij de manier waarop ik denk dat de maatschappij ingericht moet worden. Sociaal, (economisch) duurzaam en bovendien op een dergelijke wijze dat we garanderen dat de mensen die het hardst hulp nodig hebben, de ondersteuning krijgen om in gelijke mate bronnen aan te wenden om tot maatschappelijk succes en persoonlijk geluk te komen”.

Geef jongeren een stem

Tadeo is niet alleen lid, maar wil zich ook graag actief inzetten voor onze partij. Tadeo: “Dat ik nu actiever word bij de PvdA Amstelveen komt omdat ik de behoefte voel om concreet en inhoudelijk bij te dragen aan de politieke agenda van de PvdA en daarin ook jongvolwassenen een stem wil geven. Ik hoop vanuit mijn netwerk van Uilenstede ook een stem te zijn voor studenten”.

Plek voor starters

Tadeo woont met veel plezier in Amstelveen. “Amstelveen, specifiek Uilenstede, is het fundament (geweest) van een prachtige leerzame  studententijd. Ik heb als zorgstudent waardevolle ervaringen opgedaan met ouderen in Amstelveen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor”.

Hij concludeert: “Mijn ideale Amstelveen biedt een plek voor starters en goede woningvoorzieningen voor iedereen. Ook hoop ik dat ik het politieke landschap kan verjongen en andere jongeren kan activeren om politiek actief te worden in Amstelveen”.