29 januari 2015

Gemeente op schema met uitvoering verkeersprojecten

Het college van B en W heeft deze week de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de verkeersprojecten. Met deze projecten wil het college onder andere de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming verbeteren en het fietsen. stimuleren. De projecten maken deel uit van het Uitvoeringsprogramma Verkeer 2012-2015.


In 2014 is al een groot deel van dit uitvoeringsprogramma gerealiseerd, zoals de rotonde Van der Hooplaan-Sportlaan, nieuwe fietspaden langs de Startbaan en de Zetterij, openbare laadplaatsen voor elektrische fietsen, nieuwe oversteekvoorzieningen en bredere fietsstroken Groen van Prinstererlaan. Daarnaast is het parkeerterrein bij het Kazernepad in het Oude Dorp uitgebreid en zijn er op verschillende plekken 30 km/uur-voorzieningen aangelegd zoals drempels en kruispuntplateaus.

Wethouder verkeer Jeroen Brandes (PvdA): “Het is belangrijk dat we blijven investeren in verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen. Met de projecten die we in 2014 hebben gerealiseerd, hebben we weer een stap in de goede richting gezet. En in 2015 gaan we ook weer de nodige projecten uitvoeren. Gelukkig ondersteunt de Stadsregio ons hierin met hun subsidiebijdragen. Met Veilig Verkeer Nederland Amstelveen-Amstelland, de Fietsersbond, de politie, Connexxion, wijkplatforms en andere organisaties overleggen we regelmatig over de verschillende verkeerseducatieprojecten en campagnes die we gaan voeren.”

Voor 2015 staan al projecten ingepland als de rotondes Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg en Groenelaan-Laan van de Helende Meesters, en worden er verschillende fietsroutes verbeterd zoals Bovenkerkerweg, Handweg, Langs de Akker, Spinnerij, Poortwachter, Brink, Groenelaan, Laan van de Helende Meesters, Rembrandtweg. Daarnaast worden twee opritten van de Beneluxbaan aangepast en worden snelheid remmende maatregelen genomen op de Amsteldijk. Ook worden enkele schoolzones opnieuw ingericht.