Gratis sporten voor kinderen tot en met 12 jaar

1 maart 2018

Gratis sporten voor kinderen tot en met 12 jaar.

Volgens de PvdA Amstelveen is een forse investering in de sportende jeugd nodig en bovendien zijn geld dubbel en dwars waard. Arnout van den Bosch (nummer 3 op de lijst): “Sport is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We zien een trend dat de Nederlandse jongeren steeds zwaarder worden, ook Amstelveen. Daarnaast zijn verenigingen, net als scholen, de plek om vroeg en op een laagdrempelige manier te signaleren of een kind of gezin een ondersteuningsbehoefte heeft. Juist bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving.”

De partij wil zo zorg en sport samenbrengen. “Nog veel belangrijker vinden we dat ieder kind een eerlijke en gelijkwaardige start krijgt in Amstelveen. Net als onderwijs zien we sport als een basisvoorziening. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden.”

De PvdA wil graag fors investeren in de sport bij verenigingen en op scholen. De PvdA heeft veel waardering voor de vrijwilligers bij de sportclubs. We zien tegelijk dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies zoals ondersteuning van sport. We gaan daarom clubs met door de overheid opgeleide en betaalde professionals ondersteunen. Dat is goed voor de clubs en goed voor de werkgelegenheid.

De partij wil verder met scholen in gesprek om vakdocenten lichamelijke opvoeding (trouwens ook vakdocenten muziek) voor de klas te krijgen. Tot slot wil de PvdA er, samen met sportbedrijf Amstelveen en verenigingen, voor zorgen dat elk kind (van 4 tot 12) gratis kan sporten.

Gezien de huidige gegevens zal hier structureel een bedrag van 1 miljoen euro op jaarbasis mee gemoeid zijn. Politiek is keuzes maken. In Amstelveen ziet de PvdA de mogelijkheid om die keuze te maken zodat sport, zorg, welzijn gezamenlijk een goede start van eerlijke toekomst mogelijk maakt!