Door Ad Verkleij op 4 februari 2015

Heeft de sociaal-democratie in de 21ste eeuw nog iets te betekenen?

Op woensdagavond 18 februari vindt een afdelingsbijeenkomst van de PvdA Amstelveen plaats in Wijkcentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen. Inloop en koffie/thee vanaf 19.30 uur. Het thema van deze avond is:

Heeft de sociaal-democratie in de 21ste eeuw nog iets te betekenen?

Veel sociaal-democraten lopen er tegenwoordig wat ontredderd bij. Wat is er nog over van onze sociaal-democratische principes? Hebben we onze beginselen verkwanseld aan de VVD? Is het ideaalbeeld van een participatieve samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen, gekaapt door de neo-liberalen en worden wij daar nu mee om de oren geslagen?

Onze gastspreker Paul Kalma heeft zich herhaalde malen ernstig bezorgd getoond over de toekomst van de PvdA. Volgens hem bevindt de partij zich in een existentiële crisis en is het zeer onzeker of de partij zal overleven. Zo beweerde hij vorig jaar in een bijeenkomst in de Nieuwe Liefde, waar partijprominenten zich bogen over de toekomst van de PvdA.

Wij gaan daarover graag met Paul in discussie. Samen zoeken naar inspiratie om gelouterd de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart in te gaan.

Paul Kalma is voormalig lid van de Tweede Kamer en oud-directeur van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Hij is een graag geziene deelnemer aan debatten over de Nederlandse politiek, vooral ook omdat hij er niet voor terugschrikt om in duidelijke bewoordingen zijn vingers op de zere plekken te leggen.

Verder staan op de agenda:
– Nieuws van de fractie.
– Voorbereiding van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.
– Samenwerking met andere afdelingen.

Wij hopen u de 18e te kunnen begroeten,

Ad Verkleij

Ad Verkleij

Geboren (1951) en getogen in een bollenkwekersfamilie van KVP-huize. Scheikundestudie in Leiden (meer chemie en samenleving dan de chemie zelf). Geïnspireerd door Joop den Uyl. Lid geworden van de PvdA in 1970. Gewerkt in beleids- en managementfuncties in de universitaire wereld. Sinds kort gepensioneerd, maar nog wel maatschappelijk actief o.a als vice-voozitter van RK parochie Amstelland,

Meer over Ad Verkleij