“Ik ben Arnout van den Bosch”

Door Arnout van den Bosch op 24 mei 2018

Artikel afkomstig van: https://www.amstelveen.nl/home/nieuws/ik-ben-arnout-van-den-bosch

De op 21 maart 2018 nieuw gekozen raadsleden stellen zich in een persoonlijk weblog voor. Lees deze week het weblog van PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.

Ik ben Arnout van den Bosch en sinds de verkiezingen van maart dit jaar lid van de gemeenteraad voor de PvdA. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik me voor te stellen.

Over mijzelf: ik ben 37 jaar oud, getrouwd en vader van mijn zoontje Arthur, die nu zo’n 15 maanden is. Oorspronkelijk kom ik uit Brabant, waar ik ben opgegroeid in Oss en vervolgens rechten heb gestudeerd in Tilburg. Inmiddels woon ik alweer een flink aantal jaren in Amstelveen, eerst in Randwijck, nu in de wijk Bankras / Kostverloren. In mijn vrije tijd bezoek ik graag musea en concerten, maakt ik verre (trein)reizen en lees ik veel over politiek en geschiedenis. Ook mijn familie is erg belangrijk voor me.

In de gemeenteraad zet ik mij in voor een samenleving waar niemand buiten boord valt. Een samenleving waar mensen, ook als het een keer tegen zit, op kunnen rekenen. Daarbij horen goed onderwijs, goede zorg, betaalbare huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Voor een deel wordt dat landelijk geregeld, maar een belangrijk deel is ook lokaal, gemeentelijk. Daar wil graag mijn steentje aan bijdragen.

In het dagelijks leven werk ik als consultant bij een groot adviesbureau. Daar adviseer ik overheden en bedrijven over financiële en juridische aspecten van grote projecten. Hiervoor werkte ik als manager bij een bouwbedrijf en bij spoorbeheerder ProRail. Mooie banen in de wereld van ruimtelijke ordening, infrastructuur en mobiliteit en een goede basis voor mijn werk in de Raadscommissie Ruimte, wonen en natuur (RWN).

Met de discussie over de uitbreiding van campus Uilenstede kon ik in ieder geval meteen aan de slag: na contact met partijgenoot en kamerlid Henk Nijboer zijn Kamervragen gesteld en heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met mijn motie om door te gaan met het plan. Ook op het gebied van wonen en openbaar vervoer is er de komende vier jaar meer dan genoeg te doen. Ik heb er zin in!

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch