In memoriam Harry van den Bergh

Door Esther Veenboer op 21 maart 2020

Amstelveen, 20 maart 2020

 

Op vrijdag 20 maart bereikte ons het droevige bericht dat Harry van den Bergh, voormalig lid van onze fractie in de Gemeenteraad van Amstelveen, is overleden.

Harry was lid van de tweede kamer van 1977 tot 1987. Hij nam die ruime ervaring mee toen hij werd gekozen in de gemeenteraad van 2006-2010 en vervolgens van 2014-2018. Hij was een zeer gewaardeerd lid van de Raad en onze fractie.

In de fractie wist hij ons uit te dagen op politieke vraag van een dossier. Ook op afdelingsvergaderingen wist hij de juiste kritische vragen te stellen. Door zijn brede kennis en ervaring heeft hij onze fractie gestimuleerd en omhooggestuwd.

In het debat in de Raad was hij scherp en nauwkeurig. Een genot om naar te luisteren en van te leren. De democratische legitimiteit van de Metropoolregio, of beter het gebrek daaraan, is door hem geregeld aan de orde gesteld. Er werden immers besluiten genomen over onze regio, terwijl de vertegenwoordigers niet rechtsreeks worden gekozen.

Hij was een sociaaldemocraat in hart en nieren. Een bevlogen man met een vlijmscherp politiek gevoel. In de Raad hielden we ons, volgens Harry, bezig met de details, terwijl het debat beter gevoerd zou moeten worden over de politieke verschillen.

Hij had duidelijke, goed beargumenteerde opvattingen, om hem van het tegendeel te overtuigen moest je heel goede argumenten hebben. Dat scherpt je eigen denken en vaak had hij gelijk.

De brede waardering die hem ten deel was bleek door de staande ovatie die hij kreeg bij zijn afscheid van de Raad in 2018.

Hij was een kunstliefhebber en verzamelaar en had een grote liefde voor toneel. Zijn kunstcollectie is in 2018 tentoongesteld in Museum JAN. Na zijn afscheid van de Raad werd hij lid van de kunstraad van Amstelveen. Daarnaast had hij een grote liefde voor de luchtvaart.

De afgelopen twee jaar waren zwaar voor Harry, door het verlies van zijn vrouw en een heupoperatie.

We zullen hem enorm missen, we wensen zijn kinderen, kleinkinderen en alle naasten van Harry heel veel sterkte toe.

 

Esther Veenboer Fractievoorzitter

Ad Verkleij Afdelingsvoorzitter

PvdA Amstelveen

 

Foto Harry van den Bergh: RTVA

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer