8 april 2014

Jaarvergadering 15 april

Op dinsdag 15 april is de jaarvergadering  van onze afdeling. Op de agenda staan naast de jaarrekening en jaarverslagen van fractie en bestuur de verkiezingen van bestuursleden en afgevaardigden. Bijzonder onderwerp is dit keer het agendapunt politiek actualiteit. Het ligt in de bedoeling dat de PvdA Amstelveen zal deelnemen aan het college van B en W. Als de college-onderhandelingen inhoudelijk naar tevredenheid van de fractie zijn afgerond, dan zal de fractie tijdens de vergadering aan de afdeling vragen om instemming met deelname. Tijdens de vergadering zal de afdeling verder stilstaan bij het vertrek van de raadsleden Cynthia Lionahr-Vernie, Guido Dennenbroek en Dolf Veenboer.

De vergadering is in dinsdag 15 april 2014 in Wijkcentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.