Kamervragen van Henk Nijboer uitbreiding Uilenstede

Door Arnout van den Bosch op 3 mei 2018

Op 30 april lieten wij u al weten in actie te komen voor meer studentenwoningen op Uilenstede. 

De PvdA gaat dit punt zowel lokaal als in Den Haag aankaarten. PvdA Kamerlid Henk Nijboer gaat kamervragen stellen en PvdA Raadslid Arnout van den Bosch zal dit punt aan de orde stellen in de eerstvolgende vergadering van de Gemeenteraad van Amstelveen op 16 mei. Hierbij staat voorop dat we het college steunen in hun aanpak en zullen steun bieden met alles wat nodig is om de woningen toch te realiseren. Arnout van den Bosch: “we moeten nu meteen in actie komen en samen optrekken richting het Ministerie. We zijn dan ook erg blij met de steun die we al in Den Haag krijgen.”

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch