4 september 2020

#MooiAmstelveen: Guido Dennenbroek wil dat iedere Amstelvener zich geborgen en thuis voelt

De zomer is in politiek opzicht vaak een rustige periode. Een goed moment dus om terug te kijken en stil te staan bij waar we blij van worden en trots op zijn. 

De raads- en burgerleden van de PvdA Amstelveen vertellen over hun favoriete plek in de stad en waarom deze plek belangrijk voor hen is. Aan het woord Guido Dennenbroek, raadslid van onze partij. 

Guido (63)  is een geboren en getogen Amstelvener Opgegroeid in Amstelveen-Noord, zijn ouderlijk huis stond in de Catharina van Clevelaan, met uitzicht op zijn school die nu Villa Randwijck is. Nadat hij zijn vrouw Patty ontmoette zijn ze in de Groenelaan gaan wonen. Inmiddels wonen zij al weer ruim 30 jaar in de Wijk Waardhuizen, met zicht op de Bovenkerkerpolder. Op deze mooie plek groeiden zijn kinderen op.  

Groene Oase 

Guido: “ Wonen bij zo’n stukje groen oase in de Randstad, waar de koeien en schapen nog in de wei lopen, is heel bijzonder. Het is een broedplaats voor de grutto en andere weidevogels.  Ik loop daar graag een rondje vanaf mijn huis over het fietspad langs de weilanden.  Dit is dus voor mij mijn favoriete plekje. Je kunt daar even alles van je afzetten en wegdromen in wolkenluchten en geluiden van het weiland. 

Beschermde leefomgeving 

Guido’s leidraad bij het vervullen van zijn raadswerk is zijn sociaal-democratische achtergrond. Guido: “Dat neem ik mee in mijn beslissingen. Mijn doel is dat iedere Amstelvener zich geborgen en thuis kan voelen. Dat is wat ik noem een beschermde leefomgeving’: als het je om wat voor reden dan ook tegenzit, dat je weet dat je terug kan vallen op een gemeente die je helpt!”. 

Zijn rode hart spreekt als hij vervolgt: “Wanneer je in een omgeving woont waar je jezelf prettig voelt heeft dit ook invloed op je gezondheid. En natuurlijk besef ik dat je als raadslid  niet voor iedere Amstelvener  zo’n situatie kan creëren, maar in het grote geheel kan je dit wel als rode draad meenemen”. 

Veel ervaring 

Guido is een zeer ervaren politicus. Hij is sinds afgelopen maart raadslid in de commissie Burgers en Samenleving (B&S). Daarvoor zat hij van 2005 tot 2014 in de Amstelveense raad, in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur. 

Guido: “Ik ervaar het als twee verschillende werelden. In de commissie B&S komen onze inwoners erg dichtbij als het gaat over welzijn, jeugdzorg, werk en inkomen, zorg en gezondheid en het vangnet in onze gemeente. Daarnaast doe ik sport, kunst en cultuur, media en jeugd die meer naar de kant van de invulling van onze vrije tijd gaan”. 

Concrete steun door de gemeente 

B&S is voor Guido een nieuw terrein. Door de Corona crisis is wel heel duidelijk geworden hoe belangrijk deze commissie is. Daar kon besloten worden om  direct steun te verlenen aan Amstelveners die dat zo ontzettend hard nodig hebben. Veel van de uitvoerende taken die in deze commissie behandeld worden lagen vroeger bij het rijk. Taken die vaak om maatwerk vragen. Niet alleen een uitdaging voor een raadslid om de juiste besluiten te nemen, maar zeker ook voor de uitvoering binnen de gemeente. 

Met je voeten in de samenleving 

Guido: “Als raadslid sta je in de samenleving, je staat er niet boven. Je bent er onderdeel van én je bent aanspreekpunt voor de inwoners van jouw gemeente. Ik vind dat we ervoor moeten waken dat raadsleden een elitair clubje vormen. We zijn volksvertegenwoordigers en moeten dan ook uit alle lagen van die bevolking komen.  Alleen dan kan je als gemeenteraad de juiste afgewogen beslissingen nemen. Ik ben daar heel alert op!”.