11 oktober 2020

#MooiAmstelveen: Voor Willemijn Wittkamper is het Oude Dorp een plek om trots op te zijn

In de rubriek #MooiAmstelveen vertellen fractie- en bestuursleden van de PvdA Amstelveen waarom zij graag in Amstelveen wonen en wat hen bezighoudt. Deze keer het woord aan Willemijn Wittkamper, secretaris van het afdelingsbestuur. 

Historisch Amstelveen 

Willemijn vindt het Oude Dorp een plek om trots op te zijn. Willemijn: “Gezellige cafétjes en terrassen en met alle nieuwe plannen wordt het er nog leuker. Vroeger heb ik in de grond gegraven met de Historische Vereniging van Amstelveen op de plek waar nu het Jan Museum staat op het dorpsplein. Mooie scherven en een oude vuurplaats hebben we gevonden. Dan voel je het Amstelveen van weleer! Het is ook fantastisch dat we het antieke trambaantje hebben vanuit het Haarlemmermeerstation in Amsterdam naar dit oude dorp, waar je uit kan stappen en kan genieten van het dorp en de Poel (ons Amstelveens ‘Zweedse’ meer ?). 

Door ‘huur’ politiek actief 

Het Zwarte pad (fietspad) langs de trambaan loopt door naar Amstelveen Zuid waar Willemijn gewoond heeft. Inmiddels is  is Amstelveen nu al 35 jaar haar woonplek, waarvan een gedeelte in een huis in Waardhuizen. Door het onderwerp ‘huur’ is zij betrokken geraakt bij de politiek. Willemijn: “De huidige structurele huurverhogingen vind ik namelijk niet kunnen. Zoveel als de huur omhoog gaat, gaat echt je salaris niet omhoog. Dit is oneerlijk. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat er nu politieke partijen zijn die de huurverhoging hebben doorgezet in deze Corona tijd. Helemaal omdat mensen het zwaar hebben door het wegvallen van werk en inkomen door de Corona maatregelen. Ik ben van mening dat we in Nederland de sociale huurwoningen anders moeten gaan organiseren. Het kan zo niet doorgaan met de te korten en huurverhogingen. 

Onrecht 

En er is ook onrecht in het betalen van de eigen bijdrage voor ziektekosten. Haar verontwaardiging is groot. Willemijn: “Waarom betaalt iedereen hetzelfde bedrag onafhankelijk van het inkomen dat je verdient? Dat kan toch niet? Het is relatief veel meer geld voor mensen met minder inkomen. En zo zijn er in mijn ogen nog meer onrechtvaardigheden in het organiseren van zaken in Nederland. Dus daar liggen uitdagingen voor ons om dingen te verbeteren! 

Werken in de zorg 

Naast de politiek werkt zij met heel veel plezier in de zorg. Vroeger in het ziekenhuis en thuiszorg en nu voor verpleeghuizen. Willemijn: “Zorg, wonen en onderwijs gaat ons allemaal aan. We hebben er in ons leven allemaal mee te maken en wij moeten dat in Amstelveen en Nederland rechtvaardig regelen: voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en goed georganiseerd. Daar ga ik voor in de PvdA!