‘Niemand moet in de wacht worden gezet voor een veilig thuis’

5 februari 2019
Zaterdag 2 februari kopte Trouw met de titel ‘Hulp na huiselijk geweld stagneert’. De krant vroeg cijfers op bij de landelijke organisatie van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de cijfers bleek dat, door een nieuwe meldcode en werkwijze, de verantwoordelijke regionale organisaties er niet in slaagden de meldingen op tijd in te schatten en te onderzoeken. Dit gaf aanleiding voor raadslid Suzanne Piet (PvdA Amstelveen) om vragen te stellen over de situatie in de regio Amsterdam-Amstelland. 
Bij slechts zeven van de 26 regio’s wordt de norm gehaald om na een melding binnen vijf dagen de veiligheidsbeoordeling gereed te hebben. Daarnaast lukt het in vijf van de regio’s niet om minstens 80 procent van de onderzoeken binnen tien weken af te ronden. “Dit heeft tot gevolg dat gezinnen lang in onzekerheid leven” stelt raadslid Suzanne Piet. “Een situatie die met alle mogelijke middelen voorkomen moet worden. Niemand moet in de wacht worden gezet voor een veilig thuis.” Ondanks dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zijn vertrouwen uitspreekt dat de cijfers over een half jaar er beter uitzien is dit voldoende reden voor de PvdA Amstelveen om hier schriftelijke vragen over te stellen.
 
De PvdA vraagt aan het college of de regio Amsterdam-Amstelland voldoet aan de wettelijke normen. Daarnaast wil de fractie weten hoeveel Amstelveense mishandelde kinderen en ouderen wachten op een traject. Hoeveel Amstelveense gezinnen wachten op hulp bij huiselijk geweld en wanneer zullen zij geholpen worden? Tot slot vraagt de fractie aan het college welke actie zij gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat minder gezinnen/mensen in onzekerheid blijven.