1 juli 2013

Oud-bestuurslid Ger Hazenberg overleden

Na het bericht over het  overlijden van oud-wethouder Tannie Hamel, bereikte ons begin deze week het bericht dat Ger Hazenberg is overleden.

Ger was afdelingssecretaris van 1981 tot eind 1990.  Hij vertegenwoordigde de PvdA in verschillende gemeentelijke organen, zoals de toenmalige ‘commissie huisvesting’ van de gemeente, waarvoor hij werd onderscheiden.

Ger was een zeer betrokken afdelingslid. En een sociaal-democraat in hart en nieren. De PvdA liep als een rode draad door zijn leven. Hij werd al vroeg lid, hij discussieerde altijd over de politiek. En hij bleef achter de PvdA staan, ook al was hij  het niet altijd eens met de lijn van de partij.

Ger was verder jarenlang actief in de ouderenbond ANBO. Hij was een van de oprichters van de Belklus in Amstelveen. En hij stond aan de wieg van de seniorenraad. Deze rollen vervulde hij minutieus. Trouw, je kon altijd op hem rekenen.

De afdeling is Ger dank verschuldigd. We zullen hem missen.

 

Het afdelingsbestuur