23 juni 2013

Oud-wethouder Tannie Hamel overleden

De afgelopen week bereikte ons het bericht dat onlangs een coryfee van onze partij in Amstelveen is overleden: Tannie Hamel. We verliezen met haar iemand die zich altijd met hart en ziel voor de idealen van de PvdA heeft ingezet.

Tannie Hamel was gemeenteraadslid van 1960- 1982. Van 1978-1982 was zij wethouder, als opvolger van Bernard Goudsmit. Tijdens haar raads- en wethoudersperiode groeide Amstelveen flink. De gemeente ontwikkelde zich van een door christelijke partijen gedomineerde bevolking naar een meer stedelijke en geseculariseerde bevolking. Tannie had als wethouder onder meer volkshuisvesting in haar pakket. In de periode van groei en de eerste trends naar verstedelijking was dat een moeilijke portefeuille. Er was woningnood. De toewijzing van sociale huurwoningen stond onder voortdurende spanning. In het volkshuisvestingsbeleid ging het onder meer om de belangen van oorspronkelijke Amstelveners, vaak Schipholmedewerkers, een doelgroep van de PvdA. Daarnaast meldden zich veel nieuwkomers, die graag een koopwoning wilden in Amstelveen.

Tannie heeft zich in deze context steeds zeer zorgvuldig en met grote toewijding ingezet. Die inzet tekende haar als politica en als persoon. Zij was sociaal, warm, belangstellend en rechtvaardig. In het bijzonder zette zij zich ook in voor de belangen van vrouwen.

Het afdelingsbestuur