11 juli 2016

Petra van Mourik: Kandidatuur Tweede Kamerlidmaatschap

Ik ben 52 jaar, werkzaam als docente wiskunde in het Voortgezet Onderwijs en raadslid voor de gemeente Amstelveen. Mijn vader is Syrisch en mijn moeder Nederlands. Ik ben moeder van 3 zonen. Ik wil graag lid worden van de Tweede kamer en heb hiertoe nog een aantal handtekeningen nodig. Ik richt dit schrijven tot u met de vraag of u mij wilt steunen, ik kom graag de handtekening ophalen bij u thuis.

Van 2010 tot 2014 ben ik burgerraadslid geweest en heb ik gewerkt in de Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. Vanaf april 2014 ben ik raadslid en ik houd me onder meer bezig met financiën, economie, de gemeente als organisatie en veiligheid. Ik vind de controlerende functie van een raadslid minstens zo belangrijk als richting geven aan het beleid. Ik heb o.a. geijverd voor meer kwaliteitsbesef in de gemeente, zo zijn er nu sinds kort meer controles in de primaire werkprocessen, i.p.v. alleen achteraf. Er worden minder fouten gemaakt en er is minder kans op fraude of diefstal. Bij alle ministeries en afgeleide overheden zou professioneler, transparanter en met minder fouten moeten worden gewerkt. Bij alle overheden zou het besef moeten komen dat processen goed moeten zijn ingericht, gedefinieerd en werkbaar moeten zijn, en dat er goede controles zijn in de belangrijke processen. Ik vind dit een belangrijk thema want geld dat omgaat in de overheid is van ons allemaal en moet zo goed mogelijk en efficiënt mogelijk worden besteed.

In lijn hiermee wil ik mij landelijk inzetten voor een transparanter en beter gecontroleerd bankwezen waarin niet meer gehandeld wordt met risicovolle producten. Er is nl te weinig veranderd in het opereren en functioneren van het bankwezen sinds de laatste crisis. Banken gaan veelal nog op de oude voet door wat tot een volgende economische crisis kan leiden. Een volgende crisis zal meer bedrijven doen instorten en de inkomsten van de overheid drastisch verkleinen. Een volgende crisis zal dus tot nog meer armoede leiden en de huidige tweedeling in de samenleving vergroten. Er is geen sociaal democratie mogelijk in een instabieler en onveilige samenleving.

Behalve de kloof tussen arm is er ook een andere kloof ontstaan in de Nederlandse samenleving, veroorzaakt door discriminatie. Deze kloof is mag niet groter worden willen we niet op een chaos afstevenen zoals nu in Groot Brittannië gebeurd. Ik wil mij dan ook inzetten om mensen tot elkaar te brengen zodat er samen gebouwd wordt aan een beter Nederland waarin niemand wordt buiten gesloten, iedereen meedoet en de armen worden geholpen.

wilt u mij steunen neem dan contact met mij op: petravanmourik@ziggo.nl