2 november 2020

Plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland: concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Vol trots presenteerde de PvdA zondag 1 november het concept-verkiezingsprogramma ‘Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’. Voorzitter Nelleke Vedelaar: “Dit is een programma van de hele partij. Talloze afdelingen, netwerken en werkgroepen hebben meegedacht en meegedaan. Samen met meer dan duizend mensen die hun bijdrage hebben geleverd. We hebben dit programma echt samen gemaakt”. 

Ongelijkheid aanpakken 

We leven in een moeilijke tijd. De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen. De ongelijkheid tussen mensen is te groot. Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, een fijne woning voor een redelijke huur, het steuntje in de rug als je het nodig hebt: het is voor veel Nederlanders niet meer vanzelfsprekend. Dat moet anders. 

Sterke overheid 

De coronacrisis laat ook zien hoe kwetsbaar we zijn als we te veel overlaten aan de grillen van de markt en het marktdenken. Hoe belangrijk het is dat de overheid steun geeft aan mensen die hun baan dreigen te verliezen. Zonder een sterke overheid die onze gezondheid beschermt en economisch perspectief biedt, staan mensen er alleen voor. 

Verandering komt niet vanzelf 

Lodewijk Asscher: “Wij willen Nederland weer een land maken waar het geluk van mensen boven het belang van het grote geld gaat. Wij vinden het onacceptabel dat economische voorspoed alleen terecht komt bij een kleine toplaag en de rest achterblijft. Daarom is het tijd voor verandering. Voor een politiek die Nederland weer eerlijker en fatsoenlijker maakt. Maar verandering komt nooit vanzelf. Verandering is het resultaat van mensen die hun stem laten horen. Die zich inzetten voor elkaar en iets over hebben voor een ander. Met al die mensen zoeken wij de verbinding”. 

Hieronder enkele hoofdpunten uit het plan.

Goed werk 

 • Werkgarantie voor mensen die hun baan verliezen 
 • Werkenden delen in de winst 
 • Verhogen minimumloon naar 14 euro per uur 
 • Verhogen winstbelasting voor multinationals 

Onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind

 • Groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen 
 • De basisbeurs komt terug 
 • Leraren verdienen meer salaris 
 • Armoede onder kinderen aanpakken 
 • Gratis kinderopvang 

Volkshuisvesting 

 • Bouw van tenminste 100.000 nieuwe woningen per jaar 
 • Boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen 
 • Verhuurderheffing afschaffen 
 • Niemand slaapt op straat 

Veilig en saamhorig Nederland 

 • Veel meer wijkagenten 
 • Stemmen vanaf 16 jaar 
 • Discriminatie en racisme bestrijden is prioriteit 

Liefdevolle zorg

 • We verlagen de zorgpremie
 • Zorgverzekeraars mogen geen winst aan aandeelhouders uitkeren
 • Spoedeisende hulp overal in Nederland binnen 15 minuten beschikbaar
 • BTW op groente en fruit naar 0 procent
 • Meer waardering voor zorgpersoneel

Schone en duurzame toekomst

 • We verhogen de belasting voor bedrijven die het milieu vervuilen
 • Oceanen plasticvrij
 • We planten veel meer bomen
 • Groen doen moet lonen

 Het hele plan lezen? Dat kan via onderstaande link.

https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/