PvdA geschokt over problemen kamerverhuur

14 januari 2020

PvdA geschokt over problemen kamerverhuur

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid vergunningaanvragen voor kamerverhuur, heeft PvdA Amstelveen vragen aan de wethouder gesteld. De antwoorden[1] zijn schokkend: de wethouder geeft aan dat de kamerverhuurpanden in veel gevallen van binnen en van buiten slecht onderhouden en verwaarloosd zijn. Ook geeft de wethouder aan regelmatig klachten te ontvangen over verloederde panden. PvdA-Raadslid Arnout van den Bosch: “Ik ben geschokt. We wisten dat er wel eens wat mis gaat met kamerverhuur, maar dat het zo erg zou zijn had ik niet verwacht.”

Het is al langer bekend dat huisjesmelkers panden opkopen om tegen zo weinig mogelijk kosten zo veel mogelijk geld te verdienen met kamerverhuur. Dat is ook te zien aan huurprijzen: 800 tot 900 Euro per maand voor kleine kamers. De Gemeente ziet meerdere eigenaren die weinig binding met Amstelveen hebben en meerdere panden in bezit hebben. Kamerverhuur kan voor sommige huurders een uitkomst zijn, maar op deze manier wordt alleen de verhuurder er beter van en betalen huurders en buren de rekening.

De grote toename van kamerverhuur is ook de reden dat in Amstelveen een nieuwe huisvestingsverordening is aangenomen. Die verordening vereist een vergunning voor kamerverhuur, die alleen wordt verleend als aan de eisen is voldaan. Het idee daarachter is dat door duidelijke regels misstanden worden voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld een maximum gesteld aan het aantal huizen met kamerverhuur in een appartementencomplex. Ook zijn er regels gesteld om geluidsoverlast te voorkomen. Blijkbaar is dat nog niet genoeg.

In antwoord op de vragen van de PvdA heeft de wethouder aangegeven die regels over kamerverhuur te gaan evalueren, waarna de regels aangescherpt kunnen worden. De PvdA is daar blij mee. Raadslid Arnout van den Bosch: “Goed dat die evaluatie er komt. Als het echt zo erg is met kamerverhuur, dan zijn strengere regels hard nodig. Huisjesmelkers moeten aangepakt worden.”

 

[1] Zie https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/f6319225-e360-4ebc-bdfe-8cddef0ca57fPro