9 november 2020

PvdA Amstelveen kiest nieuw en energiek bestuur

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Amstelveen heeft donderdag 5 november een nieuw bestuur gekozen. Drie nieuwe leden, waaronder voorzitter Anna Kaal, zijn toegetreden tot het afdelingsbestuur en drie ervaren bestuurders zijn herbenoemd. Met veel plezier presenteren wij ons nieuwe bestuur!

Nieuwe voorzitter: Anna Kaal

Anna Kaal, lerarenopleider aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is gekozen tot voorzitter. Anna: “Ik heb er heel veel zin in om met ons nieuwe bestuur aan Amstelveen te laten zien waar de PvdA voor staat: een inclusieve samenleving waarin mensen open staan voor verschillende perspectieven en fatsoenlijk en solidair met elkaar omgaan. Zodat iedereen de mogelijkheid heeft in ons mooie land een goed leven op te bouwen. Ik hoop dat we de PvdA zichtbaarder kunnen maken, voor leden en niet-leden. Dat we laten zien dat we benieuwd zijn naar de ervaringen, dromen en idealen van onze inwoners en graag in gesprek gaan over wat nodig is, nu en voor de toekomst. 

Algemeen bestuursleden

Daarnaast zijn twee algemeen bestuursleden gekozen. Student Tadeo van Doren: “Ik focus mij onder andere op het verkiezingsprogramma. Ik ben lid geworden omdat ik wil bijdragen aan een mooier Amstelveen door de verbinding aan te gaan met de bewoners van Amstelveen. Daarbij wil ik jongeren en kwetsbare groepen een stem geven. 

Museoloog Marion Timmers verwoordt haar motivatie zo: “Ik ben bestuurslid van de PvdA Amstelveen omdat ik maatschappelijk betrokken ben en maatschappelijk actief wil zijn. Ik wil mij inzetten voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Graag ondersteun ik mijn partij om deze boodschap verder uit te dragen door mij in te zetten voor de communicatie van de PvdA Amstelveen. 

Herbenoemd

Gelukkig heeft het bestuur ook ervaren mensen behouden. Voormalig voorzitter Ad Verkleij zal voorlopig als vice-voorzitter Anna Kaal ondersteunen in haar nieuwe functie. Ad: “Wij gaan de komende maanden het gemeenschapsgevoel in de PvdA versterken en zullen ons vooral gaan bezighouden met het voorbereiden  van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad ”.
Ook Dolf Veenboer (penningmeester) en Willemijn Wittkämper– Hellmann (secretaris) blijven actief in het  bestuur. 

Het nieuwe bestuur hoopt  Amstelveners, jong en oud, enthousiast kunnen maken om de komende tijd samen met ons twee mooie campagnes te voeren. Het nieuwe bestuur zit in ieder geval vol energie! Heb je zin om (zo nu en dan) mee te helpen? Meld je dan bij ons aan via amstelveen@pvda.nl