1 februari 2021

PvdA Amstelveen organiseert debat over een eerlijke toekomst van de jeugdzorg

Maandagavond 8 februari organiseert de Amstelveense afdeling van de PvdA een debatavond over jeugdzorg. Hoe organiseren we als gemeente de jeugdzorg op zo’n manier dat alle kinderen en jongeren die dat nodig hebben snel en bij de juiste hulpverlening terechtkomen? Ons Tweede Kamerlid Attje Kuiken deelt haar visie en gaat in debat met de aanwezigen.

In 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de financiële inrichting van jeugdzorg kwam bij de gemeenten terecht. Dat bleek geen gemakkelijke of goedkope taak. Knelpunten in de jeugdzorg zijn volop in het nieuws. Zorgcowboys, hulp die te laat komt, een te hoge werkdruk, scheefgroei…. In de gemeente Amstelveen is onlangs besloten de financiering voor jeugdzorg door te zetten. Maar hoe effectief en duurzaam is de organisatie nu eigenlijk?  

Graag nodigen we ervaringsdeskundigen en belangstellenden uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 8 februari tussen 20.00 en 21.00. Tijdens deze avond deelt PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken met ons haar visie op jeugdzorg, belichten PvdA-raadsleden de situatie in Amstelveen en is er volop gelegenheid om jouw ideeën over het voetlicht te brengen. Vanwege de corona maatregelen organiseren we deze avond online.  

Hoe kijk jij aan tegen de huidige organisatie van jeugdzorg? Welke mogelijkheden zie je? Ervaar jij zelf problemen? Wat zouden mogelijke oplossingen zijn?   

Ben je erbij? Meld je dan aan bij de voorzitter van het bestuur van de PvdA Amstelveen, Anna Kaal (anna.kaal@gmail.com). Je ontvangt dan een link naar de bijeenkomst.