10 december 2020

PvdA Amstelveen zet zich in voor meer betaalbare woningen

Een woning is zoveel meer dan een stapel stenen. Het is een thuis.

Je hebt er je kinderen zien opgroeien, bent gehecht geraakt aan de buurt, vrienden en familie wonen dichtbij, en je kent de lokale winkeliers. Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuiskomt en je jas weer aan de kapstok hangt. Dat thuis gun je iedereen: in de stad of op het platteland, jong en oud, arm en rijk, gezinnen en singles. Niet voor niets is bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid, aldus artikel 22 van de Grondwet. 

Wonen is een grondrecht

Toch staat het fundamentele grondrecht op betaalbaar wonen onder grote druk. Er is jarenlang te weinig gebouwd. Daardoor zijn er grote tekorten aan woningen voor starters en middeninkomens, aan betaalbare huur- en koopwoningen en aan kamers voor studenten, aan woonvormen voor ouderen.  

Dit alles heeft grote gevolgen. Een kwart van de huurders heeft moeite om rond te komen en vraagt zich af of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen. Leraren, verpleegkundigen en agenten worden de steden uitgejaagd waar ze keihard nodig zijn. Jongeren en singles zijn vaak de helft van hun inkomen kwijt aan huurlasten. Steeds minder mensen onder de 35 jaar hebben een koopwoning en ouderen zien geen kans om een aangepaste woning te bemachtigen. De dakloosheid verdubbelde. Dertigers blijven bij hun ouders op zolder wonen. Er is sprake van een wooncrisis. Het is weer hoog tijd voor volkshuisvesting.  

Amstelveense problemen rond wonen 

Ook Amstelveners hebben te maken met problemen op de woningmarkt. Raadslid Arnout van den Bosch: “Er zijn in Amstelveen drie belangrijke problemen: gebrek aan betaalbare woonruimte, ontevredenheid van huurders over dienstverlening door hun verhuurder en overlast door kamerverhuur, bijvoorbeeld doordat huisjesmelkers panden slecht onderhouden. 

Meer bouwen

Arnout houdt zich in de gemeenteraad bezig met wonen en zegt: “Het gebrek aan betaalbare woonruime wordt verminderd door veel bij te bouwen. Er zijn deze periode veel projecten gestart voor middeldure woonruimte en voor het eerst in jaren komen er ook weer sociale huurwoningen bij. In Legmeer komen bijvoorbeeld 600 sociale huurwoningen. En dat is hard nodig, maar we zijn er nog niet. Deze periode is er al veel meer aandacht voor de bouw van betaalbare woningen, dat moet nog beter. In een volgende raadsperiode wordt er wat mij betreft nog sterker ingezet op de bouw van sociale huurwoningen”. 

Regels beter handhaven 

Arnout vervolgt: “Problemen rond slechte dienstverlening door verhuurders worden aangepakt doordat Stichting WOON ook in Amstelveen huurders is gaan ondersteunen. Dit naar aanleiding van een motie van de PvdA. Dan kom ik bij de overlast bij kamerverhuur. Hiervoor zijn nieuwe regels ingevoerd in de Huisvestingsverordening. In de komende raadsvergadering van 16 december wordt, mede door de PvdA, een motie ingediend om de handhaving van die regels te verbeteren.