PvdA blij met besluiten die de woningmarkt vooruit moeten helpen

Door Arnout van den Bosch op 27 september 2018
Na een stevig debat in de Gemeenteraad is 26 september niet alleen de nieuwe Huisvestingsverordening en de nieuwe Doelgroepenverordening aangenomen, maar ook een motie op initiatief van de PvdA. Met die motie heeft de Gemeenteraad met meerderheid uitgesproken dat de Gemeente alles moet doen wat nodig is om het aantal sociale huurwoningen op tenminste het huidige niveau te houden. Een hele stap na jaren van verkoop van sociale huurwoningen.
Deze motie past in een breder plaatje, waarmee meer betaalbare woningen beschikbaar gaan komen. Dat zit zo. Het Amstelveense college van PvdA, VVD en D’66 heeft al gezorgd dat de komende jaren vooral middeldure woningen gebouwd gaan worden. Deze middeldure woningen zijn vooral interessant voor mensen die begonnen zijn in een sociale huurwoning, maar op zoek zijn naar wat mooiers of groters, dit zijn doorstromers. Als een doorstromer uit een sociale huurwoning vertrekt komt die woning vrij of kan dezelfde verkocht worden door de verhuurder. Het besluit dat het aantal sociale huurwoningen op het huidige niveau moet blijven brengt met zich mee dat voor iedere sociale huurwoning die verkocht wordt er een teruggebouwd moet worden. Dit betekent dat er ook nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden, de kwaliteit neemt toe. Een flink aantal stappen in de goede richting.
Toch zijn we er nog niet. De tekorten aan betaalbare woningen zijn in de hele randstad zo groot, dat dit niet in één keer op te lossen is. Meer maatregelen zijn nodig, maar voor nu is de PvdA blij met een mooie stap in de goede richting.
Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch