PvdA blij met Ontwikkelvisie Legmeer

Door Arnout van den Bosch op 15 mei 2020

Op 14 mei is de Ontwikkelvisie Legmeer besproken in Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Een belangrijk document, want het gaat over het grootste woningbouwproject in Amstelveen in de komende jaren. De behandeling in de Raadscommissie liep verrassend soepel; het plan gaat als hamerstuk door naar de Gemeenteraad, waar het waarschijnlijk met grote meerderheid zal worden aangenomen. Hieronder de woordvoering van PvdA Raadslid Arnout van den Bosch over dit mooie project:

Er heerst woningnood in Amstelveen. Aan alle soorten huizen is gebrek. De beschikbare ruimte is echter beperkt, de tijd van grote uitbreidingsprojecten is voorbij. We moeten het zoeken binnen Amstelveen. Meestal zijn dat dan kleinere projecten,  alleen als we de lucht in gaan soms wat meer woningen. En dan nu… Legmeer. Eindelijk! Dè kans om een hele nieuw wijk te bouwen. Een wijk zoals wij Amstelveen graag zien: groen, divers, levendig. En betaalbaar: maar liefst 600 sociale huurwoningen.

Gemakkelijk is het niet. Het is geen weiland in de polder, het is een bedrijventerrein. Een bedrijventerrein dat een woonwijk moet worden. Gevestigde belangen, grondeigenaren met eigen ideeën, als je niet uitkijkt: hoge kosten en lange doorlooptijden. De PvdA is dan ook blij met het zorgvuldige proces. Complimenten daarvoor aan de wethouder. Het zal niet makkelijk zijn geweest: balanceren tussen alle belangen, wensen en eisen. Maar het plan ligt er nu en het mag er wezen. Een plan voor een prettige wijk met veel verschillende huizen en meer dan genoeg groen. Ook nog eens betaalbaar.

Betekent dat, dat iedereen zijn zin heeft gekregen? Nee. Grotere huizen, minder kosten voor de Gemeente, nog meer groen, nog lagere prijzen: het had allemaal gekund. Maar niet tegelijkertijd, dat is nu eenmaal het karakteristiek van een balans. Evenwicht tussen alle elementen, Juist daarom zit dit plan zo knap in elkaar. Zijn we er dan nu? Nee! Er moet nog verschrikkelijk veel gebeuren. Plannen moeten worden uitgewerkt, ontwerpen moeten worden gemaakt, contracten moeten worden gesloten. Dat blijft spannend, iedere balans is kwetsbaar

Zelf kreeg ik een beetje kromme tenen bij het Doelgroepenonderzoek. Dat Legmeer aantrekkelijk wordt voor postmaterialisten en kosmopolieten. Klinkt een beetje als een wijk voor hoogopgeleide hipsters. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Legmeer moet een wijk worden waar alle Amstelveners zicht thuis voelen. Maar dat komt wel goed, kwestie van goede uitwerking. Snel aan de slag nu!

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch