Door op 8 april 2014

PvdA doet mee aan collegevorming

De fractie van de PvdA doet mee aan de collegevorming. Vrijdag 4 april 2014 stuurden Herbert Raat (VVD) en Maaike Veeningen (D66) het volgende bericht naar de voorzitter en de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

“Beste burgemeester en collega’s,

Vorige week hebben we jullie laten weten, dat we deze week verdere verkennende gesprekken met BBA (Burgerbelangen Amstelveen) zouden voeren. Deze gesprekken hebben inmiddels plaats gevonden. We informeren jullie graag over het verloop. Naar aanleiding van de gesprekken, en ruggespraak met onze fracties hebben we (VVD, D66 en BBA) vandaag besloten om verder te onderhandelen met de PvdA.

Volgende week zullen we met elkaar proberen te komen tot een programma-akkoord. Als we er inhoudelijk uit komen, streven we er naar in de week van 14 april een programma-akkoord op hoofdlijnen gereed te hebben. Deze kunnen we dan 22 april 2014 in een verantwoordingsdebat presenteren.”

De fractie van de PvdA is op de uitnodiging ingegaan. Als fractievoorzitter voer ik in nauw overleg met mijn collega’s het gesprek.

Het is een groot compliment aan onze partij, dat wij ondanks het teleurstellende verkiezingsresultaat er de afgelopen periode in geslaagd zijn om ons als betrouwbare en constructief meedenkende partij te profileren, een partij die niet wegloopt voor verantwoordelijkheid en een gewilde bestuurspartner is.

Ik heb er vertrouwen in, dat wij volgende week tot een goed en evenwichtig collegeakkoord zullen komen.