Door op 17 juni 2013

PvdA-fractie: Hoe verder na debacle stadshart?

De bewoners van de Schilderswijk maar wellicht veel meer bewoners van Amstelveen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Echter, is het wel noodzakelijk dat er vernieuwingen worden gedaan in het Stadshart, maar dan zonder uitbreiding.

Wanneer er niet in het Stadshart geïnvesteerd zal worden, zal dit ten koste gaan van de aantrekkelijkheid. Dit zal de gemeente in de toekomst in zeer hoge mate schaden. Unibail is zeer ontstemd over de ontstane situatie en zal de noodzakelijke investeringen voorlopig weigeren. Naar eigen zeggen wachten ze op een nieuw college!

Kunnen we na de zomer weer verder alsof er niets gebeurd is?

De fractie van de PvdA heeft hier zijn twijfels over. Het onderlinge vertrouwen tussen de collegepartijen heeft een ernstige knauw opgelopen, dit zal niet makkelijk te genezen zijn.

Sommige collegepartijen weten niet hoe snel ze de schuld in de schoenen van wethouder Groot moeten schuiven. De ChristenUnie maakt het het ergst. Zij verklaren dat zij altijd al tegen de uitbreidingsplannen waren en voor de belangen van de “gewone” Amstelveense burgers! Met andere woorden: de andere collegepartijen zijn tegen de burgers, volgens de ChristenUnie.

Daarnaast is het in het belang van onze stad dat de verhoudingen met Unibail zo snel mogelijk hersteld worden. De PvdA-fractie is van mening dat de gesprekken niet meer onder de verantwoordelijkheid van deze wethouder kunnen plaatsvinden, en vinden dat deze portefeuille zal moeten worden overgenomen door een andere wethouder.

De fractie van de PvdA zal middels een motie de raad vragen zich uit te spreken over de volgende twee zaken: allereerst een evaluatie over de gehele gang van zaken. Vanaf het moment dat de bewoners werden geïnformeerd  tot en met het moment dat er definitief werd afgezien van de uitbreidingsplannen. Met als doel erachter te komen hoe de gemaakte keuzes tot stand zijn gekomen.

Ten tweede dient er een plan gemaakt te worden hoe de verhoudingen weer hersteld kunnen worden. Niet alleen met Unibail, maar vooral met de betrokken bewoners.

Wie gaat de kar trekken bij dit proces?