Door op 14 juli 2013

PvdA-fractie stemt toch in met supermarkt Van Der Hooplaan

De Partij van de Arbeid heeft in de besluitvorming uiteindelijk gekozen om toch in te stemmen met de startnotie voor de bouw van een supermarkt aan de Van der Hooplaan.

 

Wij hebben tijdens onze canvas acties twee maal de wijk Keizer Karelpark  bezocht.

Eerst was dat het westelijk gedeelte waar de huidige CooP net geopend was en een paar maanden later het oostelijk gedeelte waar de Coop zich wil vestigen.

In beide gevallen zijn de bewoners tevreden met hun buurtsupers, de Spar en de Coop.

Voor de bewoners die nu bij de Spar hun boodschappen doen is de komst van nog een supermarkt geen noodzaak, wij konden in eerste instantie in die redenering meegaan.

 

Echter in de wijkvisie Keizer Karelpark die al eerder door de gemeenteraad is aangenomen stonden de plannen voor de vestiging van een supermarkt al opgenomen. Ook de Partij van de Arbeid heeft deze wijkvisie gesteund, voorwaarde voor de vestiging was echter dat deze niet nog meer parkeerdruk op de wijk zou brengen.

In de nieuwe plannen is dit opgelost met een parkeerdek bovenop de vestiging waar bewoners en medewerkers kosteloos kunnen parkeren.

 

Een ander probleem is de bereikbaarheid. In de huidige situatie is de Coop voor de meeste bewoners van KKP-West met een korte wandeling te bereiken. De nieuwe locatie ligt voor de oudere bewoner van deze wijk op een minder gunstige afstand.

De bewoners van KKP-west zijn erg verknocht aan hun supermarkt en de jonge en dynamieke ondernemer die daar de supermarkt runt. In de gesprekken voorafgaande aan de behandeling in de Commissie RWN was er veel bijval om de leiding van de nieuwe supermark in zijn handen te geven.

De PvdA kan wel  kan wel begrip hebben voor deze uitspraken, maar heeft  geen instrument om dit bij de betrokken partijen af te dwingen. De onderhandelingen hierover zijn privaatrechtelijk en daarin zijn wij als gemeente geen partij.

 

Tijdens de behandeling heeft de CooP toegezegd in overleg met de winkeliers vereniging oplossingen aan te bieden voor de bewoners van KKP-west. Dit in de vorm van een pendelbus en boodschappen service. Met deze beide vormen van service heeft de CooP al ervaring.

Met de toezeggingen van de zijde van de CooP, en de opheffing van de parkeerdruk was er voor ons geen reden meer om tegen deze startnotie voor de vestiging van een supermarkt te stemmen. Wij hopen dat ook de partijen tot overeenstemming komen met betrekking tot de bedrijfsleiding van de supermarkt