Door op 11 juni 2013

PvdA-fractie wil uitstel besluitvorming uitbreiding Stadshart

De plannen van het College van B. En W. voor het Stadshart zijn zeer ingrijpend. Een vernieuwing van vooral het oude gedeelte van het winkelcentrum en een verbinding middels een wintertuin op de Rembrandtweg tussen de twee delen van het centrum vinden wij een goed idee.

De plannen met betrekking tot uitbreiding naar het noorden toe met gevolg sloop van de huizen en het politiebureau stuit bij ons op meer bezwaar.

Wij willen onder andere een garantie dat er een volwaardig politiebureau blijft in het Stadshart. Wij zijn er tevens nog niet van overtuigd dat sloop van zo veel huizen echt nodig is. Dit heeft zoveel gevolgen voor de bewoners die daar soms al vele jaren met plezier wonen.

De wijze van communiceren naar de bewoners door het College van B. En W. middels een onpersoonlijke brief waarin sloop van hun huis aangekondigd wordt is wel de slechtste manier om bij bewoners vertrouwen te kweken.

Kortom, de fractie van de PvdA  in de gemeenteraad heeft nog geen definitief standpunt ten aanzien van de plannen en zal de komende tijd gebruiken om via onder andere gesprekken tot een definitief standpunt  te komen.

Dit betekent ook dat wij een groot voorstander zijn van uitstel van de besluitvorming tot na de zomer. Die tijd kan dan gebruikt worden om naar mogelijke alternatieven te kijken die minder ingrijpend zijn voor de bewoners en tevens te zorgen voor een excellente wijze van communiceren naar de bevolking toe.