Door Esther Veenboer op 12 oktober 2014

PvdA fractievoorzitster Esther Veenboer stelt samen met Frank Berkhout (D66): ‘Werk na bijstand moet lonen’

Je moet er wel wat mee opschieten als je uit de bijstand komt en gaat werken. Financieel lijkt het soms niet aantrekkelijk dat te doen. D66 en PvdA, beide behorend tot de coalitie, hebben B&W aangespoord iets te doen aan de terugval in inkomen, doordat bijvoorbeeld allerlei toeslagen wegvallen. Door allerlei lokale regelingen lijkt het in Amstelveen nog veel minder aantrekkelijk te zijn dan in veel andere gemeenten om te gaan werken.

Fractievoorzitter Frank Berkhout van D66 vindt dat het college nog eens goed naar die gemeentelijke bijdragen en vrijstellingen moet kijken. Door de opstapeling daarvan, bovenop de bijstandsuitkering, zou men in sommige gevallen menselijk gesproken wel gek zijn om voor een bescheiden salaris te gaan werken en dan per saldo financieel ongunstiger uit te komen, denken de twee fracties.

“Wij willen dat er een nieuwe opzet komt voor het minimabeleid”, zegt Berkhout. In diverse publicaties werd Amstelveen aangewezen als een oord waar het voor wie in de bijstand zit absoluut niet interessant is te gaan werken, omdat dan het besteedbaar inkomen, waaraan men gewends is geraakt, dermate daalt dat men in problemen komt. Men gaat namelijk allerlei lokale – bovenop nationale – regelingen missen. “In Amstelveen is dit probleem blijkbaar nog groter dan landelijk”, zegt Berkhout. Tot die conclusie kwam ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide raadsfracties zeggen nu dat onwenselijk te vinden.

Een oplossing zou zijn de minima minder in de watten te leggen, geeft Berkhout toe. Versobering dus. Maar men kan volgens hem ook veel doelgerichter te werk gaan, bijvoorbeeld door regelingen te richten op kinderen of bijzondere kosten.

Aanvaarden werk belonen

“Dus niet generiek eens in de zoveel jaar een nieuwe PC voor iedereen”, stelt hij voor. “Je zou meer kunnen doen met het geleidelijk afbouwen van voorzieningen naar mate het inkomen stijgt. Nu is het zo dat wanneer je net 1% meer verdient dan de 110% van het minimum de hele voorziening direct wegvalt en je feitelijk slechter af bent dan daarvoor.”

Hij denkt ook aan het belonen van aanvaarden van werk in plaats van toch eigenlijk belonen van werkloosheid. “Allemaal opties, maar daar hebben we nu juist ook een college voor om dat uit te zoeken. Het is hard nodig dat na jaren van stilstand er stappen worden gezet in het minimabeleid.”

De fracties roepen het college van B&W op het armoedebeleid en de sociale regelingen integraal te bekijken.

Volgens fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA bestaan niet alleen stapelingseffecten als de stap naar werk wordt belemmerd, ook kunnen mensen ook door de effecten van bezuinigingsplannen buitensporig worden getroffen. “Ook dáár moet lokaal minimabeleid een gepast antwoord op geven”, zegt ze.

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer