Door op 21 oktober 2013

PvdA gaat voor veiligheid op het zwarte pad

Samen met Tanja Jadnanasing van de Tweede kamer heeft de PvdA Amstelveen op12oktober een bezoek gebracht aan de wijken Patrimonium en Elsrijk. Door deur aan deur de bewoners te vragen wat zij van hun eigen buurt vinden blijkt dat verreweg de meesten vooral zeer tevreden zijn over de wijk. Veel sociale contacten, rust en veel groen. Er waren zeker ook enkele punten van aandacht die genoemd werden.

foto (21)
Allereerst de verkeersveiligheid. Er wordt nogal eens te hard gereden in de kleine straatjes in de wijk en op het zwarte pad komen er nog steeds scooters die een gevaar vormen voor de fietsers.
Een tweede punt van aandacht was het onderhoud aan de openbare ruimte; onderhoud van de straten en het groen.
Daarnaast is door enkelen genoemd het gevaar van woninginbraken.

De fractie van de PVdA zal naar aanleiding van deze punten de gemeente vragen stellen extra aandacht te besteden aan de handhaving om te voorkomen dat er steeds meer scooters op het zwarte pad komen.
De gemeenteraad heeft onlangs op verzoek van de burgemeester extra geld vrijgemaakt voor het bestrijden van woninginbraken.

Bij onvoldoende onderhoud van straten en groen heeft iedere burger de mogelijkheid te bellen naar de gemeente om gaten/losliggende tegels te melden.